Om ordningen

Med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak utlyses følgende midler (der kun konkrete søkere er definert):

 

Prosjektet "Integrering gjennom friluftsliv" – bare Norsk Friluftsliv kan søke

Det er bevilget 1,2 mill kroner til prosjektet "Integrering gjennom friluftsliv", som skal gjennomføres av Norsk Friluftsliv. Midlene skal primært gå til lønn og administrative utgifter, men litt av midlene kan også gå til tiltak dersom Norsk Friluftsliv ønsker dette. Bare Norsk Friluftsliv kan søke på disse midlene, og søknaden må inneholde en prosjektbeskrivelse med tiltaksplan og et budsjett.


Prosjektet "Friluftslivstiltak i de nye områdesatsingene i Oslo" – bare Oslo kommune kan søke
Det er for 2022 bevilget 5 mill kroner til prosjektet "Friluftslivstiltak i de nye områdesatsingene i Oslo", som startet opp i 2017 og er et samarbeid mellom Oslo kommune og staten. Midlene skal gå til friluftslivstiltak i tråd med innsatsbeskrivelser som er vedtatt i programstyre Nærmiljø. Bare Oslo kommune (sentraladm.) kan søke på disse midlene, og søknaden må inneholde en beskrivelse av tiltak som anses å ha verdi for friluftslivet i de aktuelle innsatsområdene i Oslo.


Prosjektet "Friluftsliv i skolen" – bare Norsk Friluftsliv kan søke
Det er for 2022 bevilget 2,2 mill kroner til prosjektet "Friluftsliv i skolen", som skal gjennomføres av Norsk Friluftsliv. Prosjektet skal også omfatte drift og videreutvikling av "Forum for friluftsliv i skolen". Midlene skal primært gå til lønn og administrative utgifter, men litt av midlene kan også gå til tiltak dersom Norsk Friluftsliv ønsker dette. Bare Norsk Friluftsliv kan søke på disse midlene, og søknaden må inneholde en prosjektbeskrivelse med tiltaksplan og et budsjett.


Prosjektet "Historiske Vandreruter" – bare DNT kan søke
Det er for 2022 bevilget 1,17 mill kroner til prosjektet "Historiske Vandreruter", som skal gjennomføres av Den norske turistforening (DNT). Midlene skal primært gå til lønn og administrative utgifter, men litt av midlene kan også gå til tiltak dersom DNT ønsker dette. Bare DNT kan søke på disse midlene, og søknaden må inneholde en prosjektbeskrivelse med tiltaksplan og et budsjett.

                                   

Prosjektet "Digital turplanlegger UT.no" – bare DNT kan søke
Det er for 2022 bevilget 2 mill kroner til prosjektet "Digital turplanlegger UT.no", som skal gjennomføres av Den Norske Turistforening (DNT). Midlene skal gå til kostnader knyttet til drift og utvikling av Ut.no. Bare DNT kan søke på disse midlene, og søknaden må inneholde en prosjektbeskrivelse med tiltaksplan og et budsjett.                                                                                                 

Arbeid til nytte for miljøet i Oslofjorden" – bare OF kan søke
Det er for 2022 bevilget 1 mill kroner til arbeid for miljøet i Oslofjorden, som skal gjennomføres av Oslofjordens Friluftsråd (OF). Midlene skal benyttes til arbeid til gavn for miljøet i Oslofjorden, blant annet gjennom rydding av marin forsøpling, tilrettelegging av sikrede friluftslivsområder og friluftslivsaktiviteter. Bare OF kan søke på disse midlene, og søknaden må inneholde en beskrivelse av planlagt oppfølging med en tiltaksplan og et budsjett.

 

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15.januar 2022.

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).