Om ordningen

Med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak utlyses følgende midler (der kun konkrete søkere er definert):

 

Prosjektet "Friluftslivstiltak i de nye områdesatsingene i Oslo" – bare Oslo kommune kan søke
Det er for 2023 foreslått bevilget 5 mill kroner til prosjektet "Friluftslivstiltak i de nye områdesatsingene i Oslo", som startet opp i 2017 og er et samarbeid mellom Oslo kommune og staten. Midlene skal gå til friluftslivstiltak i tråd med innsatsbeskrivelser som er vedtatt i programstyre Nærmiljø. Bare Oslo kommune (sentraladm.) kan søke på disse midlene, og søknaden må inneholde en beskrivelse av tiltak som anses å ha verdi for friluftslivet i de aktuelle innsatsområdene i Oslo.

                                   

Prosjektet "Digital turplanlegger UT.no" – bare DNT kan søke
Det er for 2023 foreslått bevilget 2 mill kroner til prosjektet "Digital turplanlegger UT.no", som skal gjennomføres av Den Norske Turistforening (DNT). Midlene skal gå til kostnader knyttet til drift og utvikling av Ut.no. Bare DNT kan søke på disse midlene, og søknaden må inneholde en prosjektbeskrivelse med tiltaksplan og et budsjett.                                                                                                 

Planlegging av Friluftslivets år 2025 – bare Norsk Friluftsliv kan søke

Det er foreslått bevilget 1,2 mill kroner til Norsk Friluftsliv som er øremerket arbeidet med å planlegge et nytt Friluftslivets år i 2025. Bare Norsk Friluftsliv kan søke, og søknaden må inneholde en prosjektbeskrivelse med tiltaksplan og et budsjett.

 

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15.januar 2023.

Søknadssenteret blir åpnet medio desember - så snart statsbudsjettet er vedtatt.

 

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).