Om ordningen

Her kan du søke om tillatelse etter lakse- og innlandsfiskloven § 13 og/eller naturmangfoldloven § 18 første ledd til:

·         Fiske etter stamfisk og/eller settefisk

·         Uttak av rømt oppdrettsfisk

·         Uttak av fremmede organismer

·         Uttak med formål forskning, undervisning eller praktiske forsøk

Søknadsfrist

Det er ingen frist for levering på dette skjemaet, søknadene behandles fortløpende

Spørsmål og hjelp

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).