Om ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å styrke friluftslivet og allmennhetens interesse for og deltakelse i friluftsliv gjennom tildeling av driftsstøtte til Friluftsrådenes Landsforbund (FL), Norsk Friluftsliv, Forum for natur og friluftsliv (nasjonalt sekretariat for FNF), Wild X og Tjukkasgjengen.

NB! Det er bare disse 5 nevnte organisasjonene som kan søke på denne posten.

 

 

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. januar 2023.

Søknadssenteret blir åpnet medio desember - så snart statsbudsjettet er vedtatt.

 

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).