Om ordningen

Viktige opplysninger til deg som skal søke om tillatelse til ut-, innførsel eller flerbrukstillatelse:

 • Norsk ut- og gjenutførselstillatelse kreves for alle arter på liste A og B
 • Norsk innførselstillatelse kreves for alle arter på liste A
 • Norsk innførselstillatelse kreves for alle arter på liste B, med unntak av:    
  • Re-eksport fra EU/EØS-land, der det holder at det følger med utførselstillatelse fra EU/EØS-landet som eksemplaret kommer fra
  • Bytte, ikke-kommersielle lån, gave og lignende av museums- og herbariemateriale, samt levende plantemateriale, mellom registrerte vitenskapelige institusjoner (gjelder også liste A arter)
  • Kunstig formerte planter som følges av plantesunnhetssertifikat
  • Eksemplar omfattet av § 10 om personlig reisegods
 • For kjæledyr, eget instrument eller vareprøve som ønskes ut- og innført gjentatte ganger, kan du søke om en flerbrukstillatelse som kan være gyldig over en lengre tidsperiode. Det utstedes ikke flerbrukstillatelse for eksemplarer som befinner seg i annet land.

Kulturminner

Skal du ut- eller innføre kunst- og kulturgjenstander eldre enn 100 år, kan det kreves tillatelser for dette etter forskrift om inn- og utførsel av kulturgjenstander. Ler mer om dette på Kulturrådets sider.

Levende organismer

Om en innførsel gjelder levende organisme(r), kan det kreves en tillatelse etter forskrift om fremmede organismer.  Les mer om hvordan du søker tillatelse etter Fremmede organismer-forskriften.  Fremmede organismer-forskriften. For spørsmål: post@miljodir.no

Nyttige lenker

Søknadsfrist

Det tar normalt tre uker å behandle en søknad, men dette avhenger av mottatt informasjon.

Spørsmål og hjelp

Mer informasjon om handel med truede arter (Cites).

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).