Om ordningen

Registrering som nasjonal oppdretter hos Miljødirektoratet

Registrering som nasjonal oppdretter omfatter kun arter listet i CITES-forskriftens vedlegg 1, liste A, jf. Cites-forskriften § 12.

 

Oppdrettede eksemplarer av arter oppført i vedlegg 1, liste A, vil bli vurdert etter reglene for liste B-arter dersom oppdretterne er registrert hos Miljødirektoratet. Registreringen gjelder oppdrett i Norge, innenfor CITES-forskriftens virkeområde.

 

Søknad om å bli registrert som nasjonal oppdretter av CITES liste A-arter gjøres digitalt, og Miljødirektoratet vil foreta en vurdering om vilkårene for registrering er oppfylt. Det fattes deretter et enkeltvedtak om registrering. Vedtaket kan påklages.

 

Registrering som oppdretter hos CITES-sekretariatet

Det gjøres oppmerksom på registrering som nasjonal oppdretter hos Miljødirektoratet ikke er det samme som registrering som oppdretter hos CITES-sekretariatet. Mange land, inkludert Norge, krever at ved kommersiell innførsel av oppdrettede A-listede arter, må eksemplaret stamme fra en oppdretter som er registrert hos CITES-Sekretariatet (CITES opphavskode D).

 

Norske oppdrettere som ønsker å bli registrert hos CITES-sekretariatet må sende egen søknad om dette. Søknadsskjema finnes i CITES Resolution Conf. 12.10 (Rev. CoP15) (cites.org), Annex 3. Slik søknad sendes til post@miljodir.no for gjennomgang og oversendelse til CITES-sekretariatet.

Søknadsfrist

Det er løpende søknad om registrering som oppdretter av CITES-liste A-arter.

Det tar normalt tre uker å behandle søknad om registrering, men dette avhenger av mottatt informasjon.

Spørsmål og hjelp

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).