Tillatelse etter forskrift om fremmede organismer

Her kan du søke om tillatelse til å:

  • innføre organismer til Norge
  • sette ut fremmede organismer

Forskrift om fremmede organismer setter i utgangspunktet krav om tillatelse ved innførsel av alle typer organismer til landet og krav om tillatelse ved utsetting av fremmede organismer. 

Det er imidlertid flere unntak fra kravet om utsettingstillatelse og innførselstillatelse. Hvilke bruksområder og organismer som er unntatt fra kravene om tillatelse kan du lese mer om i Veileder til utfylling av søknad.

Du kan gjenbruke informasjon fra din tidligere innsendte søknad. Du må klikke deg gjennom hele søknadsveiviseren, men de fleste feltene vil være forhåndsutfylt. Dine tidligere innsendte søknader finner du under menyvalget «Mine søknader». Du kan gjenbruke søknaden ved å klikke på «Gjenbruk søknad».

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn.

Trenger du hjelp?

Dersom du er i tvil om du må søke tillatelse kan du finne mer informasjon i Veileder til utfylling av søknad.

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).

Åpne søknadsskjema

Du kan åpne søknadsskjema og starte på en veiviser som vil lede deg igjennom de ulike stegene som trengs for å levere en søknad.

Åpne søknadsskjema

Du må logge inn