Tilskudd til fisketiltak

Tilskuddsordningen skal nyttes til tiltak knyttet til bestander av laks, sjøørret og sjørøye og som kommer samfunnet og allmennheten til gode. Tilskudd kan bl a gis til kultiveringstiltak, laksetrapper, spesielle driftsutgifter til fiskefremmende formål, og til forvaltningsrelaterte forsknings-, utrednings og overvåkingsprosjekt.

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn hvis du allerede har en bruker, eller registrere deg som ny bruker.

Trenger du hjelp?

For spørsmål vedrørende utfylling av søknaden kontakt Fylkesmannen i ditt fylke.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. januar 2017.

Logg inn

 

Nyttige lenker