Tilskudd til fisketiltak

Tilskuddsordningen skal nyttes til tiltak knyttet til bestander av laks, sjøørret og sjørøye og som kommer samfunnet og allmennheten til gode. Tilskudd kan bl.a. gis til kultiveringstiltak, laksetrapper, spesielle driftsutgifter til fiskefremmende formål, og til forvaltningsrelaterte forsknings-, utrednings og overvåkingsprosjekt.

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn hvis du allerede har en bruker, eller registrere deg som ny bruker.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. januar 2018.

Trenger du hjelp?

Spørsmål kan rettes til Miljødirektoratet på telefon 951 23 500 eller e-post esshjelp@miljodir.no.

Logg inn

 

Nyttige lenker