Diverse nye tilskuddsbevilgninger (nye fra 2017 og 2018)

Diverse nye tilskuddsbevilgninger fra 2017/2018 – Friluftsliv (målgruppe/konkrete søkere er angitt).

 

Prosjektet "Integrering gjennom friluftsliv" – bare Norsk Friluftsliv kan søke

Det er bevilget 1 mill kroner til prosjektet "Integrering gjennom friluftsliv", som skal gjennomføres av Norsk Friluftsliv. Midlene skal primært gå til lønn og administrative utgifter, men litt av midlene kan også gå til tiltak dersom Norsk Friluftsliv ønsker dette. Bare Norsk Friluftsliv kan søke på disse midlene, og søknaden må inneholde en prosjektbeskrivelse med tiltaksplan og et budsjett.

 

Prosjektet "Friluftsliv for personer med funksjonsnedsettelser" – bare DNT sentralt kan søke

Det er bevilget 1 mill kroner til prosjektet "Friluftsliv for personer med funksjonsnedsettelser", som skal gjennomføres i regi av Den norske turistforening (DNT). Midlene skal primært gå til lønn og administrative utgifter, men litt av midlene kan også gå til tiltak dersom DNT ønsker dette. Bare DNT sentralt kan søke på disse midlene, og søknaden må inneholde en prosjektbeskrivelse med tiltaksplan og et budsjett.

 

Prosjektet "Friluftslivstiltak i den nye Groruddalsatsinga" – bare Oslo kommune kan søke

Det er for 2018 bevilget 2 mill kroner til prosjektet "Friluftslivstiltak i den nye Groruddalsatsinga", som startet opp i 2017 i samarbeid mellom Oslo kommune og staten. Midlene skal gå til friluftslivstiltak i tråd med innsatsbeskrivelser som er vedtatt i programstyre Nærmiljø. Bare Oslo kommune (sentraladm.) kan søke på disse midlene, og søknaden må inneholde en beskrivelse av tiltak som anses å ha verdi for friluftslivet i innsatsområdene i Groruddalen.

 

Prosjektet "Friluftsliv i skolen" – bare Norsk Friluftsliv kan søke

Det er for 2018 bevilget 1 mill kroner til prosjektet "Friluftsliv i skolen", som skal gjennomføres av Norsk Friluftsliv. Prosjektet skal også omfatte drift og videreutvikling av "Forum for friluftsliv i skolen". Midlene skal primært gå til lønn og administrative utgifter, men litt av midlene kan også gå til tiltak dersom Norsk Friluftsliv ønsker dette. Bare Norsk Friluftsliv kan søke på disse midlene, og søknaden må inneholde en prosjektbeskrivelse med tiltaksplan og et budsjett.

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn hvis du allerede har en bruker, eller registrere deg som ny bruker.

Søknadsfrist

15. januar 2018

Trenger du hjelp?

Spørsmål vedrørende utfylling av søknaden kan rettes til Miljødirektoratet på telefon 951 23 500 eller e-post esshjelp@miljodir.no

Logg inn