Diverse nye tilskuddsbevilgninger i 2017

Diverse nye tilskuddsbevilgninger – Friluftsliv – 2017 (målgruppe/konkrete søkere er angitt).

 

Prosjektet "Integrering gjennom friluftsliv" – bare Norsk Friluftsliv kan søke

Det er bevilget 1 mill kroner til prosjektet "Integrering gjennom friluftsliv", som skal gjennomføres av Norsk Friluftsliv. Midlene skal primært gå til lønn og administrative utgifter, men litt av midlene kan også gå til tiltak dersom Norsk Friluftsliv ønsker dette. Bare Norsk Friluftsliv kan søke på disse midlene, og søknaden må inneholde en prosjektbeskrivelse med tiltaksplan og et budsjett.

 

Prosjektet "Friluftsliv for personer med funksjonsnedsettelser" – bare DNT sentralt kan søke

Det er bevilget 1 mill kroner til prosjektet "Friluftsliv for personer med funksjonsnedsettelser", som skal gjennomføres i regi av Den norske turistforening (DNT). Midlene skal primært gå til lønn og administrative utgifter, men litt av midlene kan også gå til tiltak dersom DNT ønsker dette. Bare DNT sentralt kan søke på disse midlene, og søknaden må inneholde en prosjektbeskrivelse med tiltaksplan og et budsjett.

 

Prosjektet "Friluftslivstiltak i den nye Groruddalsatsinga" – bare Oslo kommune kan søke

Det er bevilget 2 mill kroner til prosjektet "Friluftslivstiltak i den nye Groruddalsatsinga", som starter opp i 2017 i samarbeid mellom Oslo kommune og staten. Midlene skal gå til friluftslivstiltak i tråd med innsatsbeskrivelser som er vedtatt i programstyre Nærmiljø. Bare Oslo kommune kan søke på disse midlene, og søknaden må inneholde en beskrivelse av tiltak som anses å ha verdi for friluftslivet i innsatsområdene i Groruddalen og et budsjettanslag for tiltakene.

 

Prosjektet "Beredskapstiltak for Kjerag og Prekestolen" – lokale frivillige redningsorganisasjoner mv kan søke

Det er bevilget 2 mill kroner til "beredskapstiltak for Kjerag og Prekestolen" i 2017. Midlene skal primært gå til dekning av utgifter knyttet til beredskap og redningsaksjoner i tilknytning til Kjerag og Prekestolen. Noe av midlene kan også gå til nytt redningsutstyr eller oppgradering av redningsutstyr. Lokale og regionale frivillige redningsorganisasjoner som har oppgaver og ansvar for beredskapen i tilknytning til Prekestolen og Kjerag, samt andre relevante aktører som jobber direkte med beredskapen i området kan søke på disse midlene. Søknaden må inneholde en kort prosjektbeskrivelse/årsplan (1-2 sider) med orientering om organisasjonens rolle/ansvar, en kort tiltaksplan, eventuell innkjøpsplan og et årsbudsjett. Tilskuddsmidlene skal disponeres i 2017.

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn hvis du allerede har en bruker, eller registrere deg som ny bruker.

Trenger du hjelp?

For spørsmål vedrørende utfylling av søknaden kontakt Miljødirektoratet. 

Søknadsfrist

20. februar 2017

Logg inn