Tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser

Formålet med tilskuddsordningen er å legge til rette for et bredt folkelig engasjement for miljøsaker. Tilskuddordningen skal stimulere miljøaktivitet lokalt, regionalt og nasjonalt. Tilskuddsordningen gjelder for landsdekkende frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser av nasjonal betydning, med hovedformål for virksomheten innenfor miljøforvaltningens sitt ansvarsområder.

Tilskuddet kan gis til frivillige og demokratisk styrte miljøorganisasjoner, inklusive barne- og ungdomsorganisasjoner, eller sammenslutninger av dette (paraplyorganisasjoner), samt til allmennyttige miljøstiftelser.

Tilskuddsordningen er justert i 2016. Midlene skal nå fordeles bare etter objektive kriterium. Alt om tilskuddsordningen finner du i Forskrift om tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser (Lovdata), sist endret 06.10.2016.

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn hvis du allerede har en bruker, eller registrere deg som ny bruker.

Søknadsfrist

Frist for å sende inn søknad er 15. november 2016.

Miljødirektoratet tar sikte på å utbetale midler i løpet av februar 2017.

Trenger du hjelp?

Spørsmål til søknaden kan rettes til Miljødirektoratet ved: 

Rådgiver Camilla Kittilsen, e-post Camilla.Kittilsen@miljodir.no, telefon 966 26 678