Refusjon av kommunens utgifter til jegerprøven

Miljødirektoratet refunderer etterskuddsvis og årlig kommunens utgifter til jegerprøven. Totalbeløpet som skal refunderes til kommunen blir beregnet ut i fra antall gjennomførte jegerprøveeksamener i kommunen siste år.

Kommunen får refundert 100 kr per eksamen. Ett eksamensforsøk for en kandidat regnes som en jegerprøveeksamen. Dersom en kandidat f.eks går opp til eksamen 3 ganger for å bestå, blir dette regnet som 3 jegerprøveeksamener og 300 kr i refusjon.

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn hvis du allerede har en bruker, eller registrere deg som ny bruker.

Søknadsfrist

1. mars 2019

Trenger du hjelp?

Vi ber om at spørsmål rettes til Miljødirektoratet på telefon 73 58 05 00 eller e-post post@miljodir.no.

Logg inn