Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner

Søknadssenteret er nå åpent for hurtigbåtsøknader 

Det er ikke anledning til å søke støtte til tiltak som ikke er relatert til hurtigbåt. 

 

Hvem kan søke

Kommuner, herunder fylkeskommuner, og kommunale foretak organisert etter kommuneloven kapittel 11 kan søke om midler, sammen eller hver for seg. Ingen andre kan søke Klimasats-støtte.

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn.

Søknadsfrist

1. september 2020 kl 24.00.

Trenger du hjelp?

Har du faglige spørsmål, kontakt oss på epost klimasats@miljodir.no. Du kan også ringe Daniel Bügel på 452 58 202 eller Kirvil Stoltenberg: 924 37 781. 

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).

Åpne søknadsskjema

Du kan åpne søknadsskjema og starte på en veiviser som vil lede deg igjennom de ulike stegene som trengs for å levere en søknad.

Id-Porten logoDenne søknaden krever innlogging med ID-porten.

Åpne søknadsskjema

Søknadsskjemaet er stengt.

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.