Omstillingstiltak for saueeiere

Omstillingstiltak omfatter omlegging til annen produksjon enn sauehold. Det er brukeren som beslutter hvilken produksjon som skal drives på det enkelte bruk. Omlegging til annen produksjon må likevel være anbefalt fra Fylkesmannen i ditt hjemfylke før tilskudd tildeles. Anbefalingen skal omfatte både miljøvurderinger og landbruksfaglige vurderinger fra Fylkesmannen.

Vanlig krav fra miljømyndighetenes side er at det tinglyses heftelse på det aktuelle bruk som innebærer at det ikke kan drives med sau på bruket i 20 år. 

Faglige uttalelser fra kommunen og fylkesmannen skal vedlegges søknaden.

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn hvis du allerede har en bruker, eller registrere deg som ny bruker.

Søknadsfrist

Frist for å sende inn søknad: 15. februar 2018.

Trenger du hjelp?

For spørsmål vedrørende utfylling av søknaden kontakt Fylkesmannen i ditt fylke.