Tilskudd til verdiskaping basert på naturarven

Mål for ordninga og målgruppe

Tilskuddsordningen skal medvirke til at verneområdene og andre verdifulle naturområde blir en del av bred verdiskaping som har langsiktig positiv effekt for natur, lokalsamfunn og næringsutvikling. Målgruppe for ordninga er kommune, regionråd, frivillige organisasjoner, bedrifter, grunneiere, naturinformasjonssenter, tilsynsutvalg og verneområdestyrer. Tiltak som ikke dekker alle formene av bred verdiskaping miljømessig, sosialt-/kulturelt og økonomisk vil falle utenom denne tilskuddsordningen.

Hvilke tiltak kan få tilskudd

Tiltak som kan få tilskudd er:

  • Attraksjoner og tiltak for kanalisering av ferdsel, for eksempel innfallsporter, korte stier og utsiktspunkt. 
  • Ulike typer av informasjon og tiltak i tråd med besøksstrategi med natur som merkevare.
  • Naturfaglig kompetanseheving i reiselivsbedrifter.
  • Tiltak for å bedre samarbeidet mellom naturforvaltning, næring og lokalsamfunn.
  • Ledelse av prosjekt som faller inn under punktene over.

Tilskudd blir tildelt søkere som selv bidrar med minst 50 prosent egeninnsats (økonomisk eller arbeidsinnsats).Tiltak som får tilskudd skal være tilgjengelig for allmenheten. 

Tiltak med overføringsverdi for andre vil prioriteres.

Veileder for verdiskapingsprosjekt

Veileder for besøksforvaltning

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn hvis du allerede har en bruker, eller registrere deg som ny bruker.

Trenger du hjelp?

Spørsmål om søknaden kan rettes til Miljødirektoratet eller Fylkesmannen i ditt fylke.

Søknadsfrist

Søknadssenteret er august 2017 åpnet for søknad om tilskudd til Masterplan Geiranger, jf. bevilgning i revidert nasjonalbudsjett til dette. Se ytterligere informasjon under "Nyttige lenker" oppe til høyre på denne siden. 

Kun Destinasjon Geiranger skal kunne søke på dette.

Søknadsfristen er 30. august 2017.

 

OBS! Forsøk på å sende inn andre søknader blir avvist.