Tilskudd til verdiskaping basert på naturarven

Mål for ordninga og målgruppe

Tilskuddsordningen skal medvirke til at verneområdene og andre verdifulle naturområde blir en del av bred verdiskaping som har langsiktig positiv effekt for natur, lokalsamfunn (sosialt og kulturelt), økonomi og næringsutvikling. 

Målgruppe for ordningen er nasjonalparkkommuner og andre kommuner, nasjonalparklandsbyene, regionråd, frivillige organisasjoner, bedrifter, grunneiere og forvaltningsmyndigheter for verneområder.

Hvilke tiltak kan få tilskudd

Tilskudd kan gis til:

  • Attraksjoner og tiltak for kanalisering av ferdsel, for eksempel innfallsporter, korte stier og utsiktspunkt 
  • Informasjon og tiltak i tråd med besøksstrategier i områder der naturopplevelser er hovedformålet
  • Informasjon og andre tiltak for å utvikle verneområder som merkevare
  • Naturfaglig kompetanseheving i reiselivsbedrifter
  • Tiltak for å bedre samarbeidet mellom lokalsamfunn, naturforvaltning og næring
  • Ledelse av prosjekt for gjennomføring av tiltak som nevnt ovenfor

Søkere må bidra med minst 50 prosent egeninnsats (økonomisk eller arbeidsinnsats). 

Tiltakene skal være åpne for allmenheten. 

Tiltak med overføringsverdi vil bli prioritert.

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 15.01.2019.

Trenger du hjelp?

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes på e-post til esshjelp@miljodirektoratet.no eller på telefon 951 23 500 .

Åpne søknadsskjema

Du kan åpne søknadsskjema og starte på en veiviser som vil lede deg igjennom de ulike stegene som trengs for å levere en søknad.

Åpne søknadsskjema

Søknadsfristen er ute