Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

Målet med tilskuddsordningen er å medvirke til å nå miljømålene i vannforskriften. Målgruppe for ordningen og vilkår for tilskudd fremkommer av rundskriv fra Klima- og miljødepartementet.

Søknaden bør beskrive hvordan tilskuddet vil bidra til arbeidet med regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram, og hvordan en eventuell overføringsverdi til andre vannområder skal sikres. Slike søknader vil bli prioritert. Søkere oppfordres til å be om råd og veiledning fra vannregionmyndigheten, Fylkesmannen eller Miljødirektoratet.

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kan avslås på bakgrunn av manglende rapportering på tidligere tildelinger.

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn hvis du allerede har en bruker, eller registrere deg som ny bruker.

Trenger du hjelp?

For spørsmål vedrørende utfylling av søknaden kontakt Miljødirektoratet.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 15. januar 2017.

Logg inn

 

Nyttige lenker