Tilskudd til vassmiljøtiltak – kalking

Formålet med tilskuddsordningen er å redusere negative effekter på naturmangfoldet i vassdrag som følge av sur nedbør. Målgruppe for ordningen og vilkår for tilskudd fremkommer av rundskriv fra Klima- og miljødepartementet

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn hvis du allerede har en bruker, eller registrere deg som ny bruker.

Søknadsfrist

Søknadsfristen fremkommer av rundskriv fra Klima- og miljødepartementet.

Trenger du hjelp?

For spørsmål vedrørende utfylling av søknaden kontakt Fylkesmannen i ditt fylke.

Logg inn

 

Nyttige lenker