Driftsstøtte FL, interkomm. friluftsråd, Norsk Friluftsliv, FNF nasjonalt, Wild X og Tjukkasgjengen

Målet med tilskuddsordningen er å styrke friluftslivet og allmennhetens interesse for og deltakelse i friluftsliv gjennom tildeling av driftsstøtte til Friluftsrådenes Landsforbund (FL), interkommunale friluftsråd som ikke er tilsluttet FL, Norsk Friluftsliv, Forum for natur og friluftsliv (nasjonalt sekretariat for FNF), Wild X og Tjukkasgjengen.

Det er bare disse 6 nevnte organisasjonene som kan søke på denne posten.

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn hvis du allerede har en bruker, eller registrere deg som ny bruker.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. januar 2019.

Trenger du hjelp?

Spørsmål vedrørende utfylling av søknaden kan rettes til Miljødirektoratet på telefon 951 23 500 eller e-post esshjelp@miljodir.no

Logg inn