Driftsstøtte FL, interkomm. friluftsråd, Norsk Friluftsliv, FNF nasjonalt, Wild X og Tjukkasgjengen

Målet med tilskuddsordningen er å styrke friluftslivet og allmennhetens interesse for og deltakelse i friluftsliv gjennom tildeling av driftsstøtte til Friluftsrådenes Landsforbund (FL), interkommunale friluftsråd som ikke er tilsluttet FL, Norsk Friluftsliv, Forum for natur og friluftsliv (nasjonalt sekretariat for FNF), Wild X og Tjukkasgjengen.

Det er bare disse 6 nevnte organisasjonene som kan søke på denne posten.

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. januar 2019.

Trenger du hjelp?

Spørsmål vedrørende utfylling av søknaden kan rettes til Miljødirektoratet på telefon 951 23 500 eller e-post esshjelp@miljodir.no

Åpne søknadsskjema

Du kan åpne søknadsskjema og starte på en veiviser som vil lede deg igjennom de ulike stegene som trengs for å levere en søknad.

Åpne søknadsskjema

Søknadsfristen er ute