Akutte forebyggende tiltak

Ved akutte tapssituasjoner i beitesesongen, ta umiddelbar kontakt med Fylkesmannen i ditt fylke. Midler til akutte tiltak kan bare tildeles etter avtale med Fylkesmannen på forhånd.

Følgende kriterier bør være tilstede for at søknad om akutte midler skal innvilges:
  • Det må være dokumentert et visst skadeomfang fra fredet rovvilt
  • Potensialet for fremtidig og vedvarende skade må være tilstede
  • Skadesituasjonen må være akutt og pågående

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn hvis du allerede har en bruker, eller registrere deg som ny bruker.

Søknadsfrist

Ingen søknadsfrist.

Trenger du hjelp?

For spørsmål om midler til akutte tiltak i beitesesongen ta kontakt med Fylkesmannen i ditt fylke.