Akutte forebyggende tiltak

Ved akutte tapssituasjoner i beitesesongen, ta umiddelbar kontakt med Fylkesmannen i ditt fylke. Midler til akutte tiltak kan bare tildeles etter avtale med Fylkesmannen på forhånd.

Følgende kriterier bør være tilstede for at søknad om akutte midler skal innvilges:
  • Det må være dokumentert et visst skadeomfang fra fredet rovvilt
  • Potensialet for fremtidig og vedvarende skade må være tilstede
  • Skadesituasjonen må være akutt og pågående

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn.

Søknadsfrist

Ingen søknadsfrist.

Trenger du hjelp?

For spørsmål om midler til akutte tiltak i beitesesongen ta kontakt med Fylkesmannen i ditt fylke.

Åpne søknadsskjema

Du kan åpne søknadsskjema og starte på en veiviser som vil lede deg igjennom de ulike stegene som trengs for å levere en søknad.

Åpne søknadsskjema

Søknadsfristen er ute