Den naturlige skolesekken

Miljø- og utdanningsmyndighetene samarbeider om Den naturlige skolesekken. Tilskuddsordningen skal bidra til å sette i gang tiltak eller prosjekt hos frivillige organisasjoner, stiftelser, naturinformasjonssentre og andre relevante virksomheter som støtter opp under grunnskolenes (1.- 10. trinn) og Vg1s planlegging og gjennomføring av flerfaglige undervisningsopplegg i nærmiljøet. Unntaksvis kan også offentlige virksomheter vurderes som søknadsberettiget i samarbeidsprosjekt der enkelte av aktørene er offentlige. Tiltakene skal bidra til at barn og unge gjennom opplæringen får kunnskap og bevissthet om bærekraftig utvikling og klodens miljøutfordringer. De skal også bidra til økt miljøengasjement hos elever og lærere.

Hvilke tiltak kan få tilskudd

En forutsetning for å kunne få tilskudd er at tiltaket er i samsvar med veiledningsmateriell som utgis årlig av Miljødirektoratet i samarbeid med Naturfagsenteret. Veiledningsmateriellet består av to dokumenter som du finner her: 

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn hvis du allerede har en bruker, eller registrere deg som ny bruker.

Søknadsfrist

Søknadsskjema åpnes 16. januar 2017.

Søknadsfristen er 1. mars 2017.

Trenger du hjelp?

For spørsmål vedrørende utfylling av søknaden kontakt Miljødirektoratet.