Tilskudd til utvikling av forvaltningsknutepunkt

For 2018 vil det, i begrenset omfang, være midler tilgjengelig for utvikling av forvaltningsknutepunkt.

Forvaltningsknutepunkt for nasjonalparker og andre store verneområder kan søke om tilskudd til etablering og enkle informasjonstiltak.  

Midlene skal primært gå til kontorfasiliteter og tilrettelegging for forvalterne, men kan også dekke en mindre utstilling og informasjon.

Både nasjonalpark-/verneområdestyrer, fylkesmenn og besøkssentre med knutepunktstatus, kan søke på forvaltningsknutepunktmidlene. 

 

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn hvis du allerede har en bruker, eller registrere deg som ny bruker.

Søknadsfrist

Fristen for å søke om midler er 15 januar 2018.

 

Trenger du hjelp?

For spørsmål vedrørende utfylling av søknaden kontakt Miljødirektoratet ved seniorrådgiver Bjørn Arne Næss, nasjonalparkseksjonen. Telefon: 46 42 79 87

Logg inn