Tilskudd til besøkssenter

Autoriserte besøkssenter som har potensial for stor publikumstilstrømning og samarbeid med reiselivet kan søke om tilskudd for å etablere ekstra tilbud for publikum. I tillegg kan autoriserte besøkssenter søke kompetansetilskudd til oppgaver som nøytrale kunnskapsformidlere og kompetansesenter, og til utstillings- og informasjonstiltak.

Naturveiledning er en viktig del av tilbudet i besøkssenter og det vil bli lagt vekt på tiltak for å øke naturveiledning ved besøkssentra. For informasjon om hvilke søknader som vil bli prioritert for 2018 ber vi søkere lese vedlegget `Veiledning til søknadsskjema for 2018`.

Både autoriserte besøkssenter og andre som arbeider med naturinformasjon (f. eks. museum og stiftelser) kan søke om tilskudd til mindre utstillinger og informasjonstiltak.

Autoriserte besøkssenter verdensarv kan søke om tilskudd som støtter opp om mål definert i kap 10.04 i Retningslinjer for autorisasjon (lenke). Krav om minimum 40% medfinansiering.

Vi understreker at det kun vil bli gitt et svarbrev pr senter som søker om tilskudd til tiltaksmidler selv om det er søkt om flere ulike tiltak.

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn hvis du allerede har en bruker, eller registrere deg som ny bruker.

Søknadsfrist

Fristen for å søke om tiltaksmidler er 15. januar 2018.

 

Trenger du hjelp?

For spørsmål vedrørende utfylling av søknaden kontakt Miljødirektoratet.

Logg inn