Tilskudd til besøkssenter

Det kan for 2017 søkes om midler til tiltak til formidling og naturinformasjon.

Autoriserte besøkssenter kan søke om tilskudd for å etablere ekstra tilbud for publikum i senter som har potensial for stor publikumstilstrømning og samarbeid med reiselivet. I tillegg kan autoriserte besøkssenter søke kompetansetilskudd til oppgaver som nøytrale kunnskapsformidlere/kompetansesenter. Naturveiledning er en viktig del av tilbudet i besøkssenter og det vil bli lagt vekt på tiltak for å øke naturveiledning ved besøkssentra.

Både autoriserte besøkssenter og andre som jobber med naturinformasjon og som ikke er autoriserte besøkssenter (slik som museum og stiftelser), kan søke om tilskudd til utstillinger og informasjonstiltak.

Vi understreker at det kun vil bli gitt et svarbrev pr senter som søker om tilskudd til tiltaksmidler selv om det er søkt om flere ulike tiltak.

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn hvis du allerede har en bruker, eller registrere deg som ny bruker.

Trenger du hjelp?

For spørsmål vedrørende utfylling av søknaden kontakt Miljødirektoratet.

Søknadsfrist

Fristen for å søke om tiltaksmidler er 16. januar 2017.