Tilskudd til besøkssenter

Autoriserte besøkssenter som har potensial for stor publikumstilstrømning og samarbeid med reiselivet kan søke om tilskudd for å etablere ekstra tilbud for publikum. I tillegg kan autoriserte besøkssenter søke kompetansetilskudd til oppgaver som nøytrale kunnskapsformidlere og kompetansesenter, og til utstillings- og informasjonstiltak.

Naturveiledning er en viktig del av tilbudet i besøkssenter og det vil bli lagt vekt på tiltak for å øke naturveiledning ved besøkssentra. I 2019 vil vi derfor prioritere bruk av midler til prosjekter som vil jobbe med å styrke satsing på naturveiledning i tillegg til informasjonstiltak og utstillinger. Det vil bli lagt mindre vekt på prosjekter som søker midler til ekstra publikumstiltak.

Både autoriserte besøkssenter og andre som arbeider med naturinformasjon (f. eks. museum og stiftelser) kan søke om tilskudd til mindre utstillinger og informasjonstiltak.

Autoriserte besøkssenter verdensarv kan søke om tilskudd som støtter opp om mål definert i kap 10.04 i Retningslinjer for autorisasjon (lenke). Krav om minimum 40% medfinansiering.

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn.

Søknadsfrist

Fristen for å søke om tiltaksmidler er 15. januar 2019.

 

Trenger du hjelp?

For spørsmål vedrørende utfylling av søknaden kontakt Miljødirektoratet på telefon 951 23 500 eller e-post esshjelp@miljodir.no

Åpne søknadsskjema

Du kan åpne søknadsskjema og starte på en veiviser som vil lede deg igjennom de ulike stegene som trengs for å levere en søknad.

Åpne søknadsskjema

Søknadsfristen er ute

Nyttige lenker