Grunntilskudd til autoriserte besøkssenter

Autoriserte besøkssenter for nasjonalpark, våtmark, rovdyr og verdensarv kan søke om et årlig grunntilskudd. Dette tilskuddet skal dekke daglig ledelse og fortløpende aktivitet knyttet til administrasjon, planlegging og gjennomføring av senterdrift, informasjonstiltak, naturveiledning m.v. 

I henhold til Klima- og miljødepartementets budsjettproposisjon er grunntilskuddet i 2018 for besøkssenter våtmark, rovdyr og nasjonalpark på 1 000 000,- kr pr. senter.

Grunntilskudd for besøkssenter verdensarv er inntil 1 800 000,- kr pr. senter (forutsatt 40% medfinansiering). For mer informasjon omkring arbeidet med verdensarvsentrene kan dere lese mer her.

Vi ber om at følgende dokumenter legges ved søknaden

          Virksomhetsplan for 2018

          Årsbudsjett for 2018    

 

Rapport av midler for 2017 må leveres i elektronisk søknadssenter innen søknadsfrist for 2018.  

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn hvis du allerede har en bruker, eller registrere deg som ny bruker.

Søknadsfrist

Fristen for å søke om grunntilskudd er 15. januar 2018.

Trenger du hjelp?

For spørsmål vedrørende utfylling av søknaden kontakt Miljødirektoratet.