Autorisasjon for besøkssenter

Viser til Retningslinjer for autorisasjon og re-autorisasjon av besøkssenter.

Sentre som søker om autorisasjon som autorisert besøkssenter våtmark bes levere følgene dokumenter i det elektroniske søknadssenteret:

De som blir autorisert vil få et årlig grunntilskudd som for tiden er 1 000 000 kr pr. senter. Dette tilskuddet skal dekke fortløpende aktivitet knyttet til administrasjon, planlegging og gjennomføring av informasjonstiltak, naturveiledning m.v.

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn hvis du allerede har en bruker, eller registrere deg som ny bruker.

Trenger du hjelp?

For spørsmål vedrørende utfylling av søknaden kontakt Miljødirektoratet.

Søknadsfrist

Utlysning av nye atorisasjoner  vil bli kunngjort med frister.

Re-autorisasjon av besøkssenter har individuelle søknadsfrister som følger autorisasjonsperioden.