Tilgjengelighetserklæring for soknadssenter.miljodirektoratet.no

Alle skal ha like muligheter til å bruke soknadssenter.miljodirektoratet.no. Vårt mål er å gjøre innholdet så tilgjengelig som mulig for alle brukere.

Organisasjonsavdelingen i Miljødirektoratet er ansvarlige for soknadssenter.miljodirektoratet.no

Vi følger retningslinjene for Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Vi skal:

Tilgjengelighets­prinsippene vi følger

  • Vi har regelmessige arbeidsøkter for å rette opp WCAG-feil.
  • Vi har et klart og tydelig språk.
  • Nettsidene er kodet slik at det er mulig å lese opp innholdet med skjermlesere.
  • Du kan forstørre teksten i nettleseren din.
  • Vi oppfyller kravene til fargekontraster, overskrifter og lenker.
  • Alle bilder har alt-tagg.

Si ifra om manglende tilgjengelighet

  • Er det noe som ikke fungerer som det skal, eller er språket vanskelig å forstå? Er det noe som hindrer funksjonalitet, eller går du glipp av innhold?
  • Vi setter stor pris på tilbakemeldinger om tilgjengelighet! Send oss en e-post: esshjelp@miljodir.no