Om ordningen

Omstillingstiltak omfatter omlegging til annen produksjon enn sauehold. Det er brukeren som beslutter hvilken produksjon som skal drives på det enkelte bruk. Omlegging til annen produksjon må likevel være anbefalt fra Fylkesmannen i ditt hjemfylke før tilskudd tildeles. Anbefalingen skal omfatte både miljøvurderinger og landbruksfaglige vurderinger fra Fylkesmannen.

Vanlig krav fra miljømyndighetenes side er at det tinglyses heftelse på det aktuelle bruk som innebærer at det ikke kan drives med sau på bruket i 20 år. 

Faglige uttalelser fra kommunen og fylkesmannen skal vedlegges søknaden.

Nyttige lenker

Søknadsfrist

Frist for å sende inn søknad: 15. februar 2020.

Spørsmål og hjelp

For spørsmål vedrørende utfylling av søknaden kontakt Fylkesmannen i ditt fylke.

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).