Om ordningen

Omstillingstiltak omfatter omlegging til annen produksjon enn sauehold. Det er brukeren som beslutter hvilken produksjon som skal drives på det enkelte bruk. Omlegging til annen produksjon må likevel være anbefalt fra Statsforvalteren i ditt hjemfylke før tilskudd tildeles. Anbefalingen skal omfatte både miljøvurderinger og landbruksfaglige vurderinger fra Statsforvalteren.

Vanlig krav fra miljømyndighetenes side er at det tinglyses heftelse på det aktuelle bruk som innebærer at det ikke kan drives med sau på bruket i 20 år. 

Faglige uttalelser fra kommunen og Statsforvalteren kan vedlegges søknaden. Ved mangel vil Miljødirektoratet hente inn disse.

Nyttige lenker

Søknadsfrist

Søknad åpnes for innlevering 1. januar 2022. Frist for å sende inn søknad: 15. februar 2022.

Spørsmål og hjelp

For spørsmål vedrørende utfylling av søknaden kontakt Statsforvalteren i ditt fylke.

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).