Tilgang til alle søknader for en virksomhet

Du må ha rettigheter i Altinn på vegne av virksomheten for å kunne bruke visse tjenester i Elektronisk søknadssenter.  

For å se alle søknader for en virksomhet, må du enten ha rollen "Energi, miljø og Klima" (viktig å merke seg at rollen også gir tilgang til annen funksjonalitet i Altinn på vegne av bedriften), eller du må ha rettighet til tjenesten "Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter" i Altinn.

Mangler du rettigheter må du ta kontakt med virksomhetens leder. Det er som regel daglig leder, styreleder, eller andre som har rollen «tilgangsstyring» i Altinn som kan gi ansatte eller andre rettighet til å handle på vegne av bedriften (åpnes i nytt vindu).

Når du har fått rettigheter logger du inn i Elektronisk søknadssenter med ID-porten og går til Mine søknader. Her finner du alle leverte søknader for de virksomhetene du har rettigheter til.