Tilgangsstyring

Du kan overføre eierskap eller gi lesetilgang til andre brukere for alle foretakssøknader.

Den du gir tilgang til må ha en ID-portenbruker i Elektronisk søknadssenter og du må vite e-postadressen til denne brukeren.

Overfør eierskap

Hvis du ønsker at noen andre skal ta over eierskapet til en søknad (og eventuelle tilhørende aksepter/rapporter) kan du overføre eierskap.

Gi lesetilgang

Hvis du ønsker at noen andre skal kunne lese innholdet i en søknaden kan du gi lesetilgang.

Hvordan gjør jeg dette?

Gå til Mine søknader (krever innlogging) og klikk på lenken under kolonnen "Tilgang" til den søknaden du vil administrere tilgang for.

Du kan også gå til Trenger du hjelp? for ofte stilte spørsmål rundt tilgangsstyring.