Kontakt oss

For mer informasjon om de ulike søknadstypene, ta kontakt med søknadsmottaker. Søknadsmottaker framkommer av regelverket til søknadstypen.

Har spørsmål om denne webtjenesten kontakt Miljødirektoratet.

  • Telefon: 03400 / 73 58 05 00
  • Faks: 73 58 05 01
  • E-post: post@miljodir.no / fornavn.etternavn@miljodir.no
  • Postadresse: Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim
  • Besøk: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim