Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Snøuglas økologi og bestandsforholdNorsk Institutt for naturforskning 11 mottakere2017Ikke behandlet
"Dun i 2000 år - DunprosjektetBirgitta Berglund 11 mottakere2014Ikke behandlet
Kartlegging av oterfallvilt i NorgeNorsk instituut for naturforskning190 00011 mottakere2014Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Hvor mye rødrev finnes det - videreføring Norsk institutt for naturforskning10 00012 mottakere2018Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Organisering av jakt og kunnskapsformidlingNorsk institutt for naturforskning10 00012 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Handbok i praktisk hjorteforvaltingStiftelsen Norsk Hjortesenter12 mottakere2016Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseNorsk Ornitologisk Forening 12 mottakere2016Ikke behandlet
informasjonstiltak for Hjorteviltforvaltning, Stiftelsen Elgen 12 mottakere2016Ikke behandlet
"Dun i 2000 år" - DunprosjektetBirgitta Berglund40 00012 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseNorsk Ornitologisk Forening 12 mottakere2015Ikke behandlet
Snøuglas bestandsforh, vandr.mønster & habitatval.Norsk Institutt for naturforskning250 00012 mottakere2014Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseNorsk Ornitologisk Forening 12 mottakere2014Ikke behandlet
Stedtrohet, habiatvalg og trekk hos åkerrikseNorsk Ornitologisk Forening12 mottakere2013Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt
Snøuglas best.forh, vandr.mønster & habitatvalgNorsk Institutt for naturforskning250 00012 mottakere2013Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget
Kartlegging av vandringer hos fjellvåkNorsk Ornitologisk Forening100 00012 mottakere2013Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kartlegging av oterfallvilt i ulike deler av NorgeNorsk instituut for naturforskning 12 mottakere2013Ikke behandlet
Kartlegging av vandringer hos fjellvåkNorsk Ornitologisk Forening100 00013 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått
Kartlegging av vandringer hos fjellvåkNorsk Ornitologisk Forening100 00013 mottakere2014Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Effektive løsninger til skade fra beverdemningerNorsk institutt for naturforskning 13 mottakere2013Ikke behandlet
Hvor mye rødrev finnes det - videreføringNorsk institutt for naturforskning 14 mottakere2017Ikke behandlet
HønsefuglportalenNorsk institutt for naturforskning 14 mottakere2014Ikke behandlet
kartlegging av utfordringene i rådyrforvaltningenNINA 14 mottakere2014Ikke behandlet
Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseNorsk Ornitologisk Forening 15 mottakere2018Ikke behandlet
Hubroens territoriebruk i ulike habitattyperNorsk Ornitologisk Forening15 mottakere2016Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Hvor mye rødrev finnes det?Norsk institutt for naturforskning15 mottakere2015Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Avslått, Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Hubroens territoriebruk i ulike habitattyperNorsk Ornitologisk Forening 15 mottakere2015Ikke behandlet
Hubroens territoriebruk i ulike habitattyperNorsk Ornitologisk Forening15 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått
Kartlegging av marine IBANorsk Ornitologisk Forening15 00016 mottakere2018Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseNorsk Ornitologisk Forening 16 mottakere2017Ikke behandlet
Gjentak av rypejegerundersøkelse Norsk institutt for naturforskning150 00016 mottakere2017Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Poster per side31 - 60 of 4137 items