Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Naturdatas viltkonferanse 2013Naturdata as150 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Fakta om elgAust-Agder fylkeskommune4 500Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Innvilget som omsøkt
Trekkmønster for hjort på Sørlandet Aust-Agder fylkeskommune30 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Innvilget som omsøkt
SKANDULV - Bestand, Demogenetikk, ØkosystemeffektHøgskolen i Innlandet, Evenstad 900 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
”SPARC – analyser av paleozoologisk materiale” (reBirgitte Skar Miljødirektoratet2013Levert
Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt (HOP)Veterinærinstituttet3 400 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Reduksjon av elgpåkjørsler i Rana kommune 2013Rana kommune 3 mottakere2013Levert
EttersøkskursKåre Sander Nilsen15 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Innvilget som omsøkt
Konfliktdempende fallviltÅmli jeger- og fiskeforneing2 mottakere2013Avslått, Avslått
Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning Aust-Agder fylkeskommune15 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Innvilget som omsøkt
Delegasjonstur til Hjortevilt 2013Aust-Agder fylkeskommune30 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Innvilget som omsøkt
Forvaltning av rev/rovviltÅmli jeger- og fiskeforneing10 0002 mottakere2013Delvis innvilget, Avslått
Demografi og bestandsstatus for hare Norsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
Metoder for overvåking av hav- og stormsvaleNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
kamerasendere på elg og villreinNINA250 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Genetiske analyser av snøugle Norsk Institutt for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
DNA-analyser av kongeørn i FinnmarkNorsk institutt for naturforskning (NINA)Miljødirektoratet2013Avslått
Kartlegging av oterfallvilt (Lutra lutra) i NorgeNorsk instituut for naturforskning190 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Økologisk verifisering av oterfallviltNorsk instituut for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
Overvåking av hønsehauk i Nord-TrøndelagNorsk institutt for naturforskning120 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Migrasjon, snø og beitetilgangNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Genetiske analyser av fjellrypeNorsk institutt for naturforskning (NINA)Miljødirektoratet2013Avslått
skyteopplæring for damerFroland jffFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2013Avslått
Lundens populasjonsøkologi på RøstNorsk institutt for naturforskning480 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Bruken av viltkamera til å overvåke fuglerNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
Workshop om bruk av viltkameradataNINA Miljødirektoratet2013Levert
Rapporten "Elg og hjort i Vest-Agder"Vest-Agder fylkeskommune10 000Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Delvis innvilget
NOF avd Sogn og FjordaneNOF avd. Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Levert
Grågåsundersøkelser Norsk institutt for naturforskning200 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Halsmerking av grågåsNorsk institutt for naturforskning150 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Poster per side4621 - 4650 of 5086 items