Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Tilrettelegging jaktfeltLardal jeger og fiskelag Fylkesmannen i Vestfold (før 1.1.2019)2013Levert
HønsefuglprosjektPål Fossland Moa Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Levert
Rypetaksering - NordlandStatskog SF, region Helgeland Nordland fylkeskommune2013Levert
Digitalisering av LRSK-arkivNorsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelag 2 mottakere2013Levert
Eksponering av bever under vårjakta Frank Narve Rosell 19 mottakere2013Levert
Analyser av utbredelse hos flaggermusMichaelsen Biometrika Miljødirektoratet2013Levert
Søk etter børsteflaggermus i Hordaland Michaelsen Biometrika Miljødirektoratet2013Levert
GPS-merkeprosjekt på villrein i Setesdal Vesthei-RNorsk Villreinsenter Sør 2 mottakere2013Levert
lokkekursfauske og sørfold jeger og fiske foredning Nordland fylkeskommune2013Levert
Storviltjaktkurs med rifleskyting for kvinnerNJFF-Troms 2 mottakere2013Levert
Ungdomsprosjekt/beskatning/mår/mink/rev.Nes jakt og fiskeforening Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Jaktcamp for nybegynnere, ungdom, kvinnerNJFF-Troms 2 mottakere2013Levert
Kartlegging av flaggermus i 2013Michaelsen Biometrika Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2013Levert
Rydding av vegetasjon - forbygging hjorteviltLesja kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Svermelokaliteter for flaggermus på VestlandetMichaelsen Biometrika Miljødirektoratet2013Levert
Digitalisering av jaktfeltkart i GrongNamsenvassdragets grunneierforening Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Levert
Tilrettelegging og informasjon om jaktSaltdal kommune Rådhuset Kirkegata 23 8250 Rognan  Nordland fylkeskommune2013Levert
Mottak for skadde rovfuglerTom Roger Østerås Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Levert
Mottak for skadd rovfuglTom Roger Østerås Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Levert
Husbygging for ÆrfuglNatur og Friluftshjelperen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Levert
Elgbeitetaksering i Røyken og Hurum kommuner 2013.v/ Lier kommune Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Digitale viltkartKvinesdal kommune Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Kartlegging åkerrikseVoss kommune Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2013Levert
Bestandskartlegging av kongeørn på Sunnmøreoum Statsforvalteren i Møre og Romsdal2013Levert
Retaksering av spetter i Sogn & Fjordane.Skog og Landskap Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Levert
Hønsefugltaksering- kjøregodtgjøringFinnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Statusoppsummering taigaspissmus Sorex isodon i NoNaturformidling van der Kooij Miljødirektoratet2013Levert
Retaksering av spetter i Hordaland.Skog og Landskap Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2013Levert
FallviltDønna kommune Statsforvalteren i Nordland2013Levert
ElgjaktopplæringNJFF-Troms 2 mottakere2013Levert
Poster per side4531 - 4560 of 4578 items