Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Opplæringstiltak i N-TrøndelagNJFF-Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Foring av rådyr.Kristin Schibbye2 mottakere2013Avslått, Avslått
Kartlegging av temmincksnipens trekkveierTerje LislevandMiljødirektoratet2013Avslått
Felles mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltAure kommune 2 mottakere2013Ikke behandlet
Bestandskartlegging av kongeørn på Sunnmøreoum Statsforvalteren i Møre og Romsdal2013Ikke behandlet
Hønsefugltaksering- kjøregodtgjøringFinnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
ElgjaktopplæringNJFF-Troms15 0002 mottakere2013Delvis innvilget
Kartlegging av sjøfugl langs VestfoldkystenStore Færder Ornitologiske Stasjon10 0002 mottakere2013Delvis innvilget
Retaksering av spetter i Sogn & Fjordane.Skog og Landskap Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Statusoppsummering taigaspissmus Sorex isodon i NoNaturformidling van der Kooij Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
Retaksering av spetter i Hordaland.Skog og Landskap Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
FallviltDønna kommune Statsforvalteren i Nordland2013Ikke behandlet
Kartlegging av hubro i Møre og Romsdaloum Statsforvalteren i Møre og Romsdal2013Ikke behandlet
Fangstkultur i fjelletNINA250 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Drift jegerperøven 2013Norges Jeger- og Fiskerforbund Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
Søknad om tilskudd til ærfugldriftEvind Hansen Statsforvalteren i Nordland2013Ikke behandlet
Ettersøk av skadet viltVest Agder Dachshundklubb10 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Felles viltforvaltning på Fosen - "Felles Fosen"Åfjord utmarksråd 2 mottakere2013Ikke behandlet
Fôring av elg for å hindre trafikkulykkerLøvenskiold-Vækerø COLAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
NM-bandhund 2013Sør-Trøndelag Elghundklubb Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Jaktfalk i HordalandNOF Hordaland Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Villsvinets plass i ØstfoldUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold25 0002 mottakere2013Delvis innvilget, Avslått
Ettersøkshunden - videreutvikling i 2013Norges Jeger- og Fiskerforbund925 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Jaktistjordal- økt jakt på smårovvilt.Fjellstyrene i Stjørdal Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Merkeprosjekt elg i Valdres og HallingdalGol kommune3 mottakere2013Ikke realitetsbehandlet, Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
Merkeprosjekt elg i Valdres og HallingdalGol kommune Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Merkeprosjekt elg i Valdres og HallingdalGol kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Kartlegging av tiurleiker i RingebuMidt-Gudbrandsdal landbrukskontor, Ringebu og Sør-Fron kommunar Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Fallviltarbeid/elgforvaltningporsgrunn Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Fallviltarbeid - elg/hjort analyserporsgrunn Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Poster per side4141 - 4170 of 4175 items