Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Viltstell - Utsetting av hare VINDAFJORD JAKT OG FISKELAGRogaland fylkeskommune2021Avslått
Hjorten i Nordfjella - del 2NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI500 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Bekjempning av svartlistet art: MinkOSLOMARKAS FISKEADMINISTRASJON52 000Oslo fylkeskommune 2021Innvilget som omsøkt
Ivaretakelse av trua og sårbare arter i VikenSTATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Levert
Kortnebbgås grubbing synteseNORSK POLARINSTITUTT399 500Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Fremtidsrettede verktøy for forvaltningen av storeSTIFTELSEN NORSK HJORTESENTER395 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Gaupesporing sesongen 2022 - 2023NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND1 094 905Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Metodeutvikling på Ranid Herpesvirus innsamlingSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA200 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Nordisk kongeørnsymposiumNORSK ORNITOLOGISK FORENING HAMAR LOKALLAG100 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Oppsyn villreinjakta 2022 - Rondane NVILLREINUTVALGET FOR RONDANE NORD17 500Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Villreinoppsyn 2022-Rondane sør villreinområdeRONDANE SØR VILLREINOMRÅDE28 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Eikvåg Ole-Kristian Vaagsvold Statsforvalteren i Agder2022Levert
Sikring av 50 års unik dataserie på havørn i NorgeBIRDLIFE NORGE90 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Kartlegging av årets fugl - rødstilk (S)BIRDLIFE NORGE10 00010 mottakere2022Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått
Overvåking av storspove (S)BIRDLIFE NORGE 4 mottakere2022Levert
Småviltseminar 2022NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND115 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Leve med krykkja i Hammerfest by.HAMMERFEST KOMMUNE200 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Tilskudd arbeid med skrantesyke HardangerviddaHARDANGERVIDDA VILLREINUTVALG400 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Automatisert akustisk deteksjon av hønsefuglerSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2022Avslått
Elgtelling i Tana kommuneDEANU GIELDA / TANA KOMMUNE170 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Grunneierorganisering for villsvinjaktHedmarken Landbrukskontor70 000Innlandet fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Telling av grågåsHITRA KOMMUNE30 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Jaktfelt for ungdommerGRATANGEN JEGER- OG FISKERFORENING4 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Organisering av vald i SnillfjordORKLAND KOMMUNE30 000Trøndelag fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Kartlegging av hubro i RindalINGVAR STENBERG BIOLOG15 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Viltkameraer EVENES OG TJELDSUND BEITELAG30 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Introjakter i Nordland. NJFFNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND - NORDLAND200 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Videføring følgeprosjekt i Rondane villreinområdeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA270 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Prosjekt omelettNORGES BONDELAG70 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Hustad jaktfelt kjølelagerELLINGSEN GUNNARNordland fylkeskommune2022Avslått
Poster per side4111 - 4140 of 4578 items