Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging og overvåking av storspoveMichaelsen Biometrika As40 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2020Delvis innvilget
Kartlegging av hønsehauk i MRFaunafokus As28 200Statsforvalteren i Møre og Romsdal2020Delvis innvilget
Oppfølging av aktive hubroterritorier i M&RFaunafokus As35 650Statsforvalteren i Møre og Romsdal2020Delvis innvilget
Fuglekartlegging i fem naturreservat på NordmøreNorsk Ornitologisk Forening Avd. Møre Og RomsdalStatsforvalteren i Møre og Romsdal2020Avslått
Kartlegging av spurvefugl i flaumskogmark ved SøyaIngvar Stenberg BiologStatsforvalteren i Møre og Romsdal2020Avslått
Bestandsovervaking Havørn Møre og RomsdalAlbicilla natur- og miljøfag40 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2019Innvilget som omsøkt
Grågåsundersøkelser i Møre og RomsdalNorsk institutt for naturforskning50 200Statsforvalteren i Møre og Romsdal2019Delvis innvilget
Kartlegging av hønsehauk i MRFaunaFokus AS28 200Statsforvalteren i Møre og Romsdal2019Innvilget som omsøkt
Oppfølging av aktive hubroterritorier i MRFaunaFokus AS25 600Statsforvalteren i Møre og Romsdal2019Innvilget som omsøkt
Trekk flaggermus om våren i Møre og RomsdalMichaelsen Biometrika AS15 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2019Innvilget som omsøkt
Kartlegging truede fugler i kulturlandskapMichaelsen Biometrika AS35 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2019Innvilget som omsøkt
Viltkartlegging i våtmarksbiotoper langs SurnaIngvar Stenberg26 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2019Innvilget som omsøkt
Utarbeding av forvaltningsplan for gås i SurnadalSurnadal kommuneStatsforvalteren i Møre og Romsdal2019Avslått
Hekkeplattform for fiskemåse og tjeld Sykkylven kommuneStatsforvalteren i Møre og Romsdal2018Avslått
Bestandsovervaking Havørn Møre og RomsdalAlbicilla natur- og miljøfag40 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2018Innvilget som omsøkt
Grågåsundersøkelser i Møre og RomsdalNorsk institutt for naturforskning49 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2018Innvilget som omsøkt
Tiltak for hekkande storlomoum4 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2018Innvilget som omsøkt
Smøla: 39 års telling av overvintrende sjøfugloumStatsforvalteren i Møre og Romsdal2018Avslått
Kartlegging av hønsehauk på Sunnmøre 2018oum47 500Statsforvalteren i Møre og Romsdal2018Innvilget som omsøkt
oppfølging av aktive hubroterritorier M&RFaunaFokus AS18 500Statsforvalteren i Møre og Romsdal2018Innvilget som omsøkt
Kartlegging/overvåking av fugler i kulturlandskapMichaelsen Biometrika AS33 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2018Innvilget som omsøkt
Hubro 2012-2016: rapportering til Rovbaseoum23 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2017Innvilget som omsøkt
DNA-analyse av historisk brunbjørn i Sør-NorgeRandsfjordmuseeneStatsforvalteren i Møre og Romsdal2017Avslått
Bestandsovervaking Havørn Møre og RomsdalAlbicilla natur- og miljøfag40 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2017Innvilget som omsøkt
Grågåsundersøkelser i Møre og RomsdalNorsk institutt for naturforskning47 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2017Delvis innvilget
Storlomens hekkesuksess i Svorkaanlegget Ingvar Stenberg BiologStatsforvalteren i Møre og Romsdal2017Avslått
Kartlegging av hubro Møre og Romsdal 2017oum55 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2017Innvilget som omsøkt
Kartlegging av fjæreplytt i TrollheimenoumStatsforvalteren i Møre og Romsdal2017Avslått
Seminar - Gås - forvaltning og jaktNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL30 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2016Delvis innvilget
Bestandsovervaking Havørn Møre og RomsdalAlbicilla natur- og miljøfagStatsforvalteren i Møre og Romsdal2016Avslått
Poster per side3811 - 3840 of 5097 items