Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Prosjekt Kvalitetssikring av tiurleiker 2019Aurskog-Høland kommuneStatsforvalteren i Oslo og Viken2019Avslått
Hubro kartleggingFylkesmannen I Oslo Og Viken40 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Innvilget som omsøkt
Registrering av strandengfuglerFylkesmannen I Oslo Og Viken20 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Innvilget som omsøkt
Tilskudd til overvåking storsalamander i 2019Norsk institutt for naturforskningStatsforvalteren i Oslo og Viken2019Avslått
makrellterneprosjekt oppfølgingFylkesmannen I Oslo Og VikenStatsforvalteren i Oslo og Viken2019Ikke realitetsbehandlet
Miljø-DNA til bestandsberegning hos salamanderNorsk institutt for naturforskningStatsforvalteren i Oslo og Viken2019Avslått
sjøfugltellingFylkesmannen I Oslo Og Viken20 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Delvis innvilget
Innkjøp av drone til registrering fiskeørn hekkingOle Jørgen HanssenStatsforvalteren i Oslo og Viken2019Avslått
Rotenonbehandling 10 år etterNittedal kommuneStatsforvalteren i Oslo og Viken2019Avslått
Kartlegging av hekkende jaktfalk i BuskerudFuruseth Lars-egil30 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Innvilget som omsøkt
Overvåkning av overvintrende vannfugl i BuskerudLarsen Naturundersøkelser Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Ikke behandlet
Utgraving av salamanderdamKjeller Gård Drift AsStatsforvalteren i Oslo og Viken2019Avslått
Flaggermuskasser i parklandskapFredrikstad Kommune12 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Delvis innvilget
Kartlegging av kongeørn i AkershusRaptor Survey v/Odd Frydenlund Steen25 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Innvilget som omsøkt
Kartlegging av rovfugl i Østfold fra 2019Raptor Survey v/Odd Frydenlund Steen35 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Delvis innvilget
Bestandsovervåking av hvitkinngås i RogalandSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Rogaland2022Ikke behandlet
Bestandsdata fra JærenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Rogaland2022Ikke behandlet
Brusand fuglestasjonNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. ROGALAND Statsforvalteren i Rogaland2022Ikke behandlet
Vipe - koordinering av prosjekter i RogalandNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. ROGALAND Statsforvalteren i Rogaland2022Ikke behandlet
Kunstige hekkeplasser for sandsvaleNorsk Ornitologisk Forening Avd. Rogaland Statsforvalteren i Rogaland2022Ikke behandlet
Sandsvale - kartlegging av hekkekolonierNorsk Ornitologisk Forening Avd. Rogaland Statsforvalteren i Rogaland2022Ikke behandlet
Gåse- og svanetellingerNorsk Ornitologisk Forening Avd. Rogaland Statsforvalteren i Rogaland2022Ikke behandlet
Ikke-hekkende sjøfugl i RyfylkebassengetNorsk Ornitologisk Forening Avd. Rogaland Statsforvalteren i Rogaland2022Ikke behandlet
Prosjekt havørnNorsk Ornitologisk Forening Avd. Rogaland Statsforvalteren i Rogaland2022Ikke behandlet
Forvaltningsplan for GrågåsEIGERSUND KOMMUNE22 500Statsforvalteren i Rogaland2021Avlyst
Overvåking av hekkende hvitkinngås STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA20 500Statsforvalteren i Rogaland2021Innvilget som omsøkt
Ikke-hekkende sjøfugl i RyfylkebassengetNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. ROGALAND10 000Statsforvalteren i Rogaland2021Innvilget som omsøkt
Prosjekt havørnNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. ROGALAND20 000Statsforvalteren i Rogaland2021Innvilget som omsøkt
Gåse- og svanetellingerNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. ROGALAND30 000Statsforvalteren i Rogaland2021Delvis innvilget
Sandsvale - kartlegging av hekkekolonierNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. ROGALAND6 000Statsforvalteren i Rogaland2021Innvilget som omsøkt
Poster per side3811 - 3840 of 4647 items