Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Fokus på sideelver og sidebekker til MårelvaBent Hugstmyr2021Avslått
Forankring av Bærum ElveforumBo Wingård133 0002015Innvilget som omsøkt
Forbedre gyteforholdSYLTE- OG MOAVASSDRAGET FORVALTNINGSLAG SA73 0002021Innvilget som omsøkt
Forbedre gyteforholdene for sjøørret Driva Elveierlag2020Avslått
Forbedre kunnskapsgrunnlaget for storørretenHole kommune89 0002018Innvilget som omsøkt
Forbedre kunnskapsgrunnlaget for storørreten Hole kommune2018Avslått
Forbedring av vannkvalitet i KvislaLindesnes Kommune2020Avslått
Forbedring av vannkvalitet ved biomasseuttakHORTEN KOMMUNE2021Avslått
Forbedring av vannmiljø FallselvaSøndre Land kommune, teknisk drift2018Avslått
Fordrøyningsdammer ved jordbruksarealerVannområdeutvalget Morsa260 0002018Innvilget som omsøkt
Forebyggende miljøtiltakGrøtfjord bygdelag2016Avslått
Forebyggende tiltak mot landbrukspåvirkningNamsos Kommune2020Avslått
Foredrag og diskusjonskvelderLars Nilssen2017Avslått
Formidling i Nea-Nidelva og Gaula VO'erMALVIK KOMMUNE2021Avslått
Formidling resultater vannmiljørestaurering OrklaORKLAND KOMMUNE50 0002021Innvilget som omsøkt
Formidlingsstrategi og infotiltak i jordbruketTØNSBERG KOMMUNE2021Avslått
Forprosjekt- etablering av nytt vannregime, IsesjøSarpsborg kommune300 0002017Innvilget som omsøkt
Forprosjekt- fiskepassasje SkiensvassdragetPorsgrunn kommune179 0002017Innvilget som omsøkt
Forprosjekt flaum og miljøtiltak StryneelvaSTRYN ELVEEIGARLAG350 0002021Innvilget som omsøkt
Forprosjekt FossåaBlaker JFF2015Avslått
Forprosjekt habitatforbedrende tiltak i VellingbekLier Kommune2020Avslått
Forprosjekt testing separasjonsteknologi i innsjøOppegård kommune2018Avslått
Forprosjekt- tiltak i Lundebyvannet, Eidsberg Vannområde Glomma Sør200 0002016Innvilget som omsøkt
Forprosjekt vandringshinder HølenvassdragetVannområdeutvalget Morsa26 8002017Innvilget som omsøkt
Forprosjekt ørretundersøkelser i PasvikvassdragetSør-Varanger kommune 2017Ikke behandlet
Forprosjekt åpning av SjølingstadvassdragetNaturvernforbundet i Mandal/Naturvernforbundet i Vest-Agder62 5002018Innvilget som omsøkt
Forprosjekt: bedre vannmiljø i og rundt HafrsfjordSTAVANGER KOMMUNE2021Avslått
Forsegling av forurensende masser - HauglandsosenBergen Kommune v/ Bymiljøetaten2017Avslått
Forsinka overflateavrenning FollebuGausdal kommune2017Avslått
Forstudie - Vasskvalitet VatsfjordenÅl kommune2015Avslått
Poster per side151 - 180 of 985 items