Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Fagråd for nedre del av Sira-vassdragetMolti AS2015Avslått
Faktaark om fisk og miljø i de store innsjøeneStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina73 5002020Innvilget som omsøkt
Felles overvåkingsprogram Jæren vannområde 2016Jæren vannområde, prosjektnr. 404 350 0002016Delvis innvilget
Felleskonferanse - svensk og norsk vannforvaltningVannområde Glomma v/Hedmark fylkeskommune145 0002018Delvis innvilget
Fellesprosj. vannmiljøtiltak sjøørretbekker AgderGRIMSTAD KOMMUNE2022Avslått
Fellesprosj. vannmiljøtiltak sjøørretbekker AgderGRIMSTAD KOMMUNE1 060 0002021Innvilget som omsøkt
Fellesprosj. vannmiljøtiltak sjøørretbekker AgderGrimstad Kommune500 0002020Delvis innvilget
Finnes det fortsatt elvemusling i VollaelvaLurøy kommune99 0002016Innvilget som omsøkt
Fisk i klassifisering av økologisk tilstand Skedsmo kommune256 5002017Innvilget som omsøkt
Fisk som kvalitetselement i artsrike ØstlandselverNorsk institutt for naturforskning (NINA) 2017Ikke behandlet
Fiskeoppgang i Midtsandbekken Malvik kommune40 0002017Innvilget som omsøkt
Fiskepassaje i VeisetelvaRomsdal vassområde2018Avslått
Fiskepassasje Havraåi, Vinje kommune TOKKE KOMMUNE2022Avslått
Fisketeller i Vassbakkelva, Volda kommuneMøre og Romsdal fylkeskommune for Søre Sunnmøre vassområde2018Avslått
Fisketrapp i Rimstadelva - 5108-2-M. ProsjekteringSameiet Numedalslågen Forvaltningslag50 0002020Innvilget som omsøkt
Fisketrapp i Seimsfossen GuddalselvaJarle Fossheim2015Avslått
Fisketrapper i FleslandselvaBergen kommune, Bymiljøetaten400 0002017Innvilget som omsøkt
Fiskeundersøkelse Mårelva sideelverBent Hugstmyr72 5002022Delvis innvilget
Fiskevandring i Midtsandbekken - detaljprosjektMalvik kommune200 0002018Innvilget som omsøkt
Fjerne forurenset sigevann til TveitevannetBergen Kommune v/ Bymiljøetaten2017Avslått
Fjerne fremmede arter i Mosvatnet og HindalsdammenStavanger Kommune67 0002020Delvis innvilget
Fjerning av vandringshinder for anadrom fiskBrøstadelven grunneierlag 2018Ikke behandlet
Fjerning vandringshinder HopspollenVågan Kommune1 000 0002020Innvilget som omsøkt
FjordundersøkelseFlekkefjord kommune2017Avslått
Fjærmygg som verktøy i overvåking STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2022Avslått
Flomdepende tiltak - kvistdammer ved myrutløpHaldenvassdraget vannområde2016Avslått
Flytting og restaurering av bekk Farsund Kommune2020Avslått
Fokus på sideelver og sidebekker til MårelvaBent Hugstmyr2021Avslått
Forankring av Bærum ElveforumBo Wingård133 0002015Innvilget som omsøkt
Forbedre gyteforholdSYLTE- OG MOAVASSDRAGET FORVALTNINGSLAG SA73 0002021Innvilget som omsøkt
Poster per side151 - 180 of 1192 items