Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging av avrenning fra golfbanerLILLESTRØM KOMMUNE2023Avslått
Kartlegging av avrenning fra skytebanerLILLESTRØM KOMMUNE2022Avslått
Kartlegging av bekker i SarpsborgSarpsborg kommune, Team miljø og landbruk150 0002018Delvis innvilget
Kartlegging av den fremmede arten phytophtoraLILLESTRØM KOMMUNE2023Avslått
Kartlegging av elvemusling i LørenskogNATURVERNFORBUNDET I LØRENSKOG2021Avslått
Kartlegging av elvemusling i SurnaSurnadal kommune59 0002017Delvis innvilget
Kartlegging av Elvemusling sidevassdragKongsberg kommune90 0002017Delvis innvilget
Kartlegging av ferskvasskreps i Voss heradVESTLAND FYLKESKOMMUNE2021Avslått
Kartlegging av ferskvasskreps i Voss heradVestland Fylkeskommune2020Avslått
Kartlegging av forhold for anadrom fisk i AarøelvaRomsdal vassområde2018Avslått
Kartlegging av forhold for lagring av silosaftKLEPP KOMMUNE2023Avslått
Kartlegging av forhold for lagring av silosaftKLEPP KOMMUNE2022Avslått
Kartlegging av forurensning ved GravaneKristiansand kommune2015Avslått
Kartlegging av fragmentert elveområde (Vollselva)STJØRDAL KOMMUNE250 0002023Innvilget som omsøkt
Kartlegging av genetisk påvirkning på villaksMeel Bjarne75 0002017Innvilget som omsøkt
Kartlegging av habitat for elvemuslingSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2022Avslått
Kartlegging av invertebrater i rennende vannTerje Bongard170 0002017Innvilget som omsøkt
Kartlegging av lurvNORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING2022Avslått
Kartlegging av miljøgifter i fisk i Nedre NitelvaLillestrøm Kommune2020Avslått
Kartlegging av miljøgifter i TrolldalsbekkenMoss kommune250 0002017Innvilget som omsøkt
Kartlegging av oppvekstområder for småblankSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2023Avslått
Kartlegging av oppvekstområder for småblankSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Kartlegging av oppvekstområder for småblankSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Kartlegging av restaureringstiltak i Nedre AltaALTA LAKSEFISKERI INTERESSENTSKAP87 5002022Delvis innvilget
Kartlegging av sik og abbor i nedre GlommaRAKKESTAD KOMMUNE2021Avslått
Kartlegging av sinkavrenning fra kunstgressbanerLillestrøm Kommune150 0002020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av sjøaure i Alver kommuneALVER KOMMUNE250 0002021Innvilget som omsøkt
Kartlegging av sjøaure i Nordhordland VassområdeNordhordland Utviklingsselskap Iks350 0002020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av sjøaurebekkar i OsterfjordenVestland Fylkeskommune250 0002020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av sjørretbekker langs TelemarkskystenPorsgrunn Kommune50 0002020Delvis innvilget
Poster per side451 - 480 of 1375 items