Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Habitattiltak i AlnaOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN100 0002021Delvis innvilget
Utredning: Organiseringsmodell for AlnaNORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING350 0002021Delvis innvilget
Gytegrus i Nea-Nidelva VOMALVIK KOMMUNE2021Avslått
Habitatutbedring i Grøtemselva, SelbuMALVIK KOMMUNE2021Avslått
Habitattiltak i Akerselva på anadrom strekningOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN2021Avslått
Reduksjon av erosjonsfare - v/ fremmed arter FROGN KOMMUNE2021Avslått
Oksygenering av Hafrsfjord - En mulighetsanalyseNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS254 0002021Innvilget som omsøkt
Bekjempelse kjempespringfrø vassdrag Indre ØstfoldINDRE ØSTFOLD KOMMUNE2021Avslått
Langbekken - fjerne vandringshinderMALVIK KOMMUNE2021Avslått
Restaurering kantvegetasjon SteinsortungsbekkenROMERIKSÅSENES FISKEADMINISTRASJON2021Avslått
Kartlegging av elvemusling i LørenskogNATURVERNFORBUNDET I LØRENSKOG2021Avslått
Forprosjekt flaum og miljøtiltak StryneelvaSTRYN ELVEEIGARLAG350 0002021Innvilget som omsøkt
Problemkartlegging avrenning søppelfylling KokelvPORSANGER KOMMUNE2021Avslått
Open access publisering av avhandling om grunnvannGunnhild Storbekkrønning Solli2021Avslått
Spredt Avløp i Kystkommuner - VidereføringVESTVÅGØY KOMMUNE PLAN OG TEKNIKK2021Avslått
Alnaelva restaurering: Kartlegging av forurensningETATBYGG FURUSET AS230 0002021Innvilget som omsøkt
Søknad om gytegrusutlegg i Røssåna, Røssdalen, ØvrNORGES JEGER OG FISKERFORBUND ROGALAND2021Avslått
Isgang og flom-effekt på laksens gyteområderNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS271 5002021Innvilget som omsøkt
Forbedring av vannkvalitet ved biomasseuttakHORTEN KOMMUNE2021Avslått
Problemkartlegging avrenning søppelfylling GamvikPORSANGER KOMMUNE2021Avslått
Utredning av elvemuslingrekruttering, NidelvaNORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU205 4082021Innvilget som omsøkt
Restaurering av Haugsbekken i Malvik - samordningMALVIK KOMMUNE2021Avslått
Bekkar til Suldalslågen -habitatforbetrande tiltakSULDAL KOMMUNE85 0002021Innvilget som omsøkt
Status til fiskebestanden i Lågen på LesjaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Habitatforbedring for sjøørret på Sørbø, RennesøySTAVANGER KOMMUNE95 0002021Innvilget som omsøkt
vassdragsrestaureringSABIMA850 0002021Delvis innvilget
Habitatkartlegging og tiltaksplan for InnfjordelvaNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS100 0002021Innvilget som omsøkt
Miljøstatus basert på plast i elverNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS2021Avslått
Bekjempe kjempespringfrø (samlesøknad)NESODDEN KOMMUNE2021Avslått
Restaurering av skjuleområder for ungfisk VERDALSELVA FELLESFORVALTNING SA2021Avslått
Poster per side601 - 630 of 1548 items