Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Søknaden omfatter 4 tiltakÅs Kommune150 0002020Delvis innvilget
Skolebekken 2020Norges Jeger Og Fiskerforbund Troms2020Avslått
Lundeåne - Utlegging av gytegrusEigersund Kommune2020Avslått
Bekjempelse av krypsiv i Selura i FlekkefjordTorgny Ingolf Espenes2020Avslått
Demning på Huul GårdJens Lippestad2020Avslått
Rehabilitering av råvanninntak og damanlegg Storfjord Kommune2020Avslått
Effekter av sub-optimale tiltak for nedvandrende sNorsk Institutt For Vannforskning2020Avslått
Vannmiljøtiltak Isesjø, vedlikehold-forbedringSteinar Wiggo Bodal2018Avslått
Fiskepassaje i VeisetelvaRomsdal vassområde2018Avslått
Kartlegging av forhold for anadrom fisk i AarøelvaRomsdal vassområde2018Avslått
logging av grunndata miljø KalandsvannetKalandsvannets grunneierlag sa2018Avslått
Elfiske som metode - nasjonalt arbeidsmøteNorsk Institutt for Naturforskning2018Avslått
Fisketeller i Vassbakkelva, Volda kommuneMøre og Romsdal fylkeskommune for Søre Sunnmøre vassområde2018Avslått
HYMO Klassifisering innsjø/magasin - Fase 2SINTEF Energi AS2018Avslått
Hobølelva på langs - del 2Spydeberg kommune - Landbrukskontoret HSA210 0002018Delvis innvilget
Problemkartlegging av Vollaelva i Lurøy kommuneVannområde Ranfjorden100 0002018Delvis innvilget
Kommunale damanlegg - Bistand til prosjektering Nordkapp kommune2018Avslått
Oppfølgingsplan for ErtevannetVannområde Glomma Sør100 0002018Innvilget som omsøkt
Hydrologiske referansetilstand/indekser- HYPE 2SINTEF Energi AS2018Avslått
Registrering av påverknad frå avløpFylkesmannen i Sogn og Fjordane500 0002018Innvilget som omsøkt
Problemkartlegging i Værnesos-vassdraget Vannområde Ranfjorden75 0002018Delvis innvilget
Styringsparametere for tiltak i TOC-fattig vannNorsk institutt for vannforskning2018Avslått
Dronebasert grønn lasermåling vassdragskartleggingUni Research Miljø LFI2018Avslått
Tiltak mot landbruksforurensning Vannområde Ranfjorden60 0002018Innvilget som omsøkt
Prosjektering og bygging av mindre avløpsanleggLevanger kommune100 0002018Delvis innvilget
Jordmor bekkenLyngdal kommune2018Avslått
Innspill til søknad om Trinn 2 vurdering, Indre OsFagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord2018Avslått
Økosystemrestaurering av Skogsfjorden - Fase 2Naturvernforbundet i Mandal/Naturvernforbundet i Vest-Agder600 0002018Delvis innvilget
Måling av elvegradient for bedre hydromorfologisk SINTEF Energi AS2018Avslått
Kartlegging av utslipp fra kunstgressbaner Vannområde Orkla310 0002018Delvis innvilget
Poster per side601 - 630 of 1192 items