Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Miljøforbedrende tiltak i Skogsfjorden, MandalNATURVERNFORBUNDET I MANDAL2021Avslått
Overvåkning og tiltak i tre elver HitraMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2021Avslått
Estimering av tapt produksjonsarealBÆRUM KOMMUNE PLAN MILJØ OG KULTUR200 0002021Innvilget som omsøkt
Habitatforbedrende tiltakBÆRUM KOMMUNE PLAN MILJØ OG KULTUR2021Avslått
Formidling resultater vannmiljørestaurering OrklaORKLAND KOMMUNE50 0002021Innvilget som omsøkt
produksjonsforbedrende tiltak for storørretBÆRUM KOMMUNE PLAN MILJØ OG KULTUR2021Avslått
Identifisering av flaskehals for elvemusling, LenaNORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU2021Avslått
Påvisning av fremmede arter i innsjøer og dammerBÆRUM KOMMUNE PLAN MILJØ OG KULTUR2021Avslått
Opprydning i Hobølelva fra Mjær til Brekke mølleINDRE ØSTFOLD KOMMUNE2021Avslått
Vannmiljørestaurering av sjøørretvassdrag i OrklaORKLAND KOMMUNE400 0002021Innvilget som omsøkt
Kartlegging og tiltak i vassdrag i AureMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS190 0002021Innvilget som omsøkt
Sjøørretprosjektet i BorgenfjordenSUND FOLKEHØGSKOLE2021Avslått
Restaurering av bekker som fører inn i Vassjø.VASSJØ FISKEFORENING2021Avslått
Sjøørretprosjektet i Rogaland, Jæren vannområdeKLEPP KOMMUNE200 0002021Innvilget som omsøkt
Søknad om tiltak for sjøaure i Foren fase 2 NORGES JEGER OG FISKERFORBUND ROGALAND85 0002021Innvilget som omsøkt
Helhetlig tiltaksplan for OrrevassdragetKLEPP KOMMUNE200 0002021Innvilget som omsøkt
Formidling i Nea-Nidelva og Gaula VO'erMALVIK KOMMUNE2021Avslått
Ungfisk i sidevassdrag til GaulaMALVIK KOMMUNE50 0002021Innvilget som omsøkt
Habitattiltak NaustaEILIV ERDAL370 0002021Innvilget som omsøkt
Habitatutbedring i Valsetbekken, SkaunMALVIK KOMMUNE25 0002021Delvis innvilget
Kartlegging av oppvekstområder for småblankSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Bunndyr i Skibotnelva og SignaldalselvaNORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU150 3602021Innvilget som omsøkt
Tiltaksplan for Vigda, SkaunMALVIK KOMMUNE50 0002021Innvilget som omsøkt
Kartlegging av oppvekstområder for småblankSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Utbedring av vandringshindre OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN2021Avslått
Midler til elfiskeapparatOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN2021Avslått
Søknad om tiltak for sjøaure i 3 sjøaurebekker, StNORGES JEGER OG FISKERFORBUND ROGALAND2021Avslått
Habitattiltak i LjanselvaOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN2021Avslått
Gytegrus i Gaula VO 2021MALVIK KOMMUNE100 0002021Innvilget som omsøkt
Beplantning av bekkekantMARKER KOMMUNE400 0002021Innvilget som omsøkt
Poster per side571 - 600 of 1548 items