Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Oppfølging miljøregistrering gårdsbruk Steinkjer kommune120 0002017Innvilget som omsøkt
Svartmunnet kutling - en invasiv fremmed fiskeart NINA136 4002017Innvilget som omsøkt
Anskaffelse av el-fiskeapparat for Øst FinnmarkNibio 2017Avslått
Børstevasker for fritidsbåter i Indre OslofjordFinn Arne Johannessen2017Avslått
Utredning av HaslebekkenSandefjord kommune30 0002017Innvilget som omsøkt
Restaurering av fangdamSandefjord Forvaltningsråd for Anadrom Laksefisk14 0002017Delvis innvilget
Titak for å forbedre tilstanden i Balsnesvassdr.Ørland kommune610 0002017Delvis innvilget
Miljøtiltak i kroksjø i SurnaRomsdal vassområde500 0002017Innvilget som omsøkt
Tetthet av pelagiale fiskebestanderHøgskolen i Hedmark30 3212017Innvilget som omsøkt
Ekkoloddregistrering av fisk i innsjøerHøgskolen i Hedmark33 2702017Innvilget som omsøkt
Dokumentere avrenning av gummigranulatVannområde Indre Oslofjord Vest260 0002017Innvilget som omsøkt
Nyhetsbrev fra Vannregioner: Prototype & kokebokNIVA2017Avslått
Miljøtilstanden i SognefjordenSogn og Fjordane fylkeskommune (Ytre Sogn og Indre Sogn vassområde)2017Avslått
Helhetlig tiltaksplan Etnavassdraget Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 Dokka200 0002017Delvis innvilget
Rehabilitering av gytebekkerEikern Fiskevernforening50 0002017Innvilget som omsøkt
Fisk som kvalitetselement i artsrike ØstlandselverNorsk institutt for naturforskning (NINA) 2017Ikke behandlet
Sidebekker i SoknavassdragetMolti AS2017Avslått
Tiltaksrettet kartlegging av ungfiskbest. i GaulaNINA135 0002017Delvis innvilget
Problemkartlegging i og ved EspelandsvatnetSogn og Fjordane fylkeskommune (Ytre Sogn og Indre Sogn vassområde)100 0002017Innvilget som omsøkt
Undersøkelse av mikroplast i sandfangmaterialeKristiansand kommune100 0002017Delvis innvilget
Hold Sauherads vannveier rene!Vannområde Midtre Telemark75 0002017Delvis innvilget
Verktøy til å estimere miljøeffekter i fjorderUni Research Computing300 0002017Delvis innvilget
Søknad tilskudd tiltaksrettet kartlegging OrklaNINA60 0002017Innvilget som omsøkt
DEMONSTRASJONSOMRÅDE FOR TILTAK LANDBRUK OG AVLØPNorsk Landbruksrådgiving Nordland300 0002017Delvis innvilget
Tilstand og endringer i ferskvann i norsk ArktisNorsk institutt for naturforskning380 0002017Innvilget som omsøkt
Tungmetaller i ferskvannsfisk Vannområde Orkla60 0002017Innvilget som omsøkt
Bestandsmodell for Stillehavsøsters OslofjordenVannområde Horten-Larvik og Aulivassdraget200 0002017Innvilget som omsøkt
Forprosjekt- etablering av nytt vannregime, IsesjøSarpsborg kommune300 0002017Innvilget som omsøkt
Restaurering av vassdrag i Sunnfjord og NordfjordSogn og Fjordane fylkeskommune på vegne av Flora kommune260 0002017Delvis innvilget
Forprosjekt- fiskepassasje SkiensvassdragetPorsgrunn kommune179 0002017Innvilget som omsøkt
Poster per side241 - 270 of 985 items