Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Prosjektering av tiltak for fiskeoppgang HyttfossSAMEIET GAULA ELVEIERLAG2022Avslått
SolnørelvaSKODJE JEGER OG FISKEFORENING 2022Ikke behandlet
Restaurering av Blokkenvassdraget Trinn 2BLOKKEN GRUNNEIERLAG SA1 500 0002022Delvis innvilget
Søknad om støtte til vanndirektivskurs-høsten 2022UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE166 2402022Innvilget som omsøkt
Tiltaksanalyse av BjerkreimsvassdragetEIGERSUND KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Tiltaksgjennomføring sjøørretprosjekt VindafjordVINDAFJORD KOMMUNE200 0002022Delvis innvilget
Miljøtilstand i anadrome bekker i Heim og SurnadalSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2022Avslått
Sideløp Jølstra ved StorehågenKarl Oddvar Vie 2022Ikke behandlet
Restaurering av renne ved gamle Eidet bruSAMEIET GAULA ELVEIERLAG 2022Ikke behandlet
Prosjektering av restaureringstiltak Langbekken SAMEIET GAULA ELVEIERLAG68 3202022Innvilget som omsøkt
Utarbeide veiledning om skog og vannmiljø.INNLANDET FYLKESKOMMUNE2022Avslått
Habitatkartlegging av sjøørretbekker i Dalane 2022EIGERSUND KOMMUNE200 0002022Innvilget som omsøkt
Restaurering av LangvatnvassdragetGRUNNEIERSAMEIET STORVANN859 5002022Innvilget som omsøkt
Restaurer sideløpet i RandsaelvaRINGERIKES SPORTSFISKERE 2022Ikke behandlet
Habitatskartlegging og fiskeundersøking.RYGG OG GROV SAMEIGE220 0002022Innvilget som omsøkt
Gjennåpning av rørgate i "Dalen". LARS YTREEIDE TJENSVOLD 2022Ikke behandlet
Nyetablering og villgjøring av urbane sjøområderNORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING250 0002022Innvilget som omsøkt
Marine restaureringstiltak- Ytre OslofjordRAKKESTAD KOMMUNE2022Avslått
Forbedring av vannkvalitet i Kalvgardsbekken. VEFSN KOMMUNE2022Avslått
Prøvetaking i prioriterte vannforekomster Vefsn VEFSN KOMMUNE2022Avslått
Bestandsundersøkelse av ørret og røye i BarduelvaBARDU GRUNNEIERLAG SA2022Avslått
Terskel i Goksjø i Sandefjord og Larvik kommunerSANDEFJORD KOMMUNE200 0002022Innvilget som omsøkt
Poster per side1171 - 1192 of 1192 items