Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Hva er tålegrensen for fosfor (P) i Mjøsa?VASSDRAGSFORBUNDET FOR MJØSA MED TILLØPSELVER2021Avslått
Biotoptiltak i nedre deler av FlagstadelvaVASSDRAGSFORBUNDET FOR MJØSA MED TILLØPSELVER100 0002021Innvilget som omsøkt
Introdusert sørv; Er den en katastrofe eller mest STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Restaurering av sjøørretelva Å-elvaIBESTAD JEGER- OG FISKEFORENING30 0002021Delvis innvilget
Styrking av sjøørret som del av VannforskriftsarbeFORENINGEN LEVENDE BEKKER114 5002021Innvilget som omsøkt
Tiltaksgjennomføring sjøørretbekker i Vindafjord VINDAFJORD KOMMUNE400 0002021Innvilget som omsøkt
Vurdering av tiltak - PollenGRETE MARIE TRÆDAL120 0002021Innvilget som omsøkt
Styrking av sjøørret som del av VannforskriftsarbeFORENINGEN LEVENDE BEKKER60 0002021Innvilget som omsøkt
Styrking av sjøørret som del av VannforskriftsarbeFORENINGEN LEVENDE BEKKER119 0002021Delvis innvilget
Kartlegging av ferskvasskreps i Voss heradVESTLAND FYLKESKOMMUNE2021Avslått
Terrengkalking - Flåt GruveområdeEVJE OG HORNNES KOMMUNE2021Avslått
Fellesprosj. vannmiljøtiltak sjøørretbekker AgderGRIMSTAD KOMMUNE1 060 0002021Innvilget som omsøkt
Etablere fiskeomløp til LysjøenSTANGE ALMENNING315 2002021Innvilget som omsøkt
Utredning av restaurering i BrandstorpbekkenRAKKESTAD KOMMUNE200 0002021Innvilget som omsøkt
Sjømerker i StorsjøenODALEN SJØMERKEFORENING2021Avslått
Restaurering av StrengselvaSTORELVA ELVEEIERLAG2021Avslått
Søknad om støtte til vanndirektivskurs-høsten 2021UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE160 0002021Delvis innvilget
Rikjenda og VinjesandenSTORDAL ELVEEIGARLAG75 5002021Innvilget som omsøkt
Klassisk furunkulose i Namdalsregionen-eDNAVETERINÆRINSTITUTTET2021Avslått
Investering av atvSAMEIET GAULA ELVEIERLAG2021Avslått
Etablering av sedimentfelle i SkårvollbekkenSAMEIET GAULA ELVEIERLAG2021Avslått
Prosjektering av restaureringstiltak i MøstaSAMEIET GAULA ELVEIERLAG87 7202021Innvilget som omsøkt
Bygging av fisketrapp for sjøørett i Lynga.SAMEIET GAULA ELVEIERLAG160 4202021Innvilget som omsøkt
Restaurering av VarmbubekkenSAMEIET GAULA ELVEIERLAG79 4602021Innvilget som omsøkt
Utbedring av kulp i Langfossen i SalangsvassdragetAnton Johan Heggås70 0002021Innvilget som omsøkt
Terskel i Goksjø i Sandefjord og Larvik kommunerSANDEFJORD KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Poster per side961 - 986 of 986 items