Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Kraftregulerte vassdrag i Nordre Fosen vannområde Trøndelag fylkeskommune2018Avslått
Tiltak for størretstammen i DikemarkvanneneVannområde Indre Oslofjord Vest500 0002018Innvilget som omsøkt
Bekjempelse av kjempespringfrø i Spydeberg & AskimSpydeberg kommune - Landbrukskontoret HSA150 0002018Delvis innvilget
Øke kunnskapsgrunnlaget i definerte vannforekomsteVannområde Indre Oslofjord Vest2018Avslått
Prøvefiske i 4 innsjøer i Bærum kommuneVannområde Indre Oslofjord Vest100 0002018Innvilget som omsøkt
Endring av substrat-tidserieNorsk institutt for naturforskning30 0002018Innvilget som omsøkt
Pilot- Kunstig intelligens og elvekartleggingNorsk institutt for naturforskning2018Avslått
Sensorer for bedre overvåking av SandvikselvaVannområde Indre Oslofjord Vest2018Avslått
Forprosjekt åpning av SjølingstadvassdragetNaturvernforbundet i Mandal/Naturvernforbundet i Vest-Agder62 5002018Innvilget som omsøkt
Elfiske som metode - analyse av større datasettNorsk Institutt for Naturforskning2018Avslått
tiltak for å forbedre saksbehandling innen spredt Ørland kommune300 0002018Delvis innvilget
VASSMILJØTILTAK I LANDBRUKET I HORDALANDVoss- Osterfjorden vassområde2018Avslått
Nasjonal kartlegging av effektkjøringSINTEF Energi AS2018Avslått
Habitatsforbetrande tiltak for laks og sjøaureNausta Elveigarlag2018Avslått
Åpen søknad Stjørdalsvassdraget vannområdeStjørdal kommune (Stjørdalsvassdraget vannområde Meråker og Stjørdal kommuner)150 0002018Delvis innvilget
Fiskevandring i Midtsandbekken - detaljprosjektMalvik kommune200 0002018Innvilget som omsøkt
SjøsonekartSøndre Fosen vannområde300 0002018Delvis innvilget
Rehabilitering av elva Segeråga i Rødøy og MeløyRødøy kommune, teknisk etat210 0002018Delvis innvilget
Søknad om tilskudd til driftVannområde Øyeren - co: Nes kommune400 0002018Delvis innvilget
Influensområdevurderinger kjemisk forurensingOfoten regionråd2018Avslått
Biotopkartlegging OfotfjordenOfoten regionråd258 9982018Innvilget som omsøkt
Bedre kunnskap - bedre tiltak innen avløpVannområde Ranfjorden150 0002018Delvis innvilget
Helhetlig plan for miljøtiltak i FiggjovassdragetJæren vannområde, prosjektnr. 404 500 0002018Delvis innvilget
Ja til bærekraftig stammeRingerikes Sportsfiskere200 0002018Delvis innvilget
Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)Norsk Institutt for Naturforskning2018Avslått
Hydra - miljø- og forskningsstasjonAkerselva Trebåtforening2018Avslått
Redusert landbruksureining på Vestlandet Sogn og Fjordane fylkeskommune600 0002018Innvilget som omsøkt
Restaureringstiltak i forbindelse med gamle dammerNINA460 0002018Innvilget som omsøkt
DNA-prøver i småbekkene i Asker kommuneAsker kommune, Kommunalteknisk Avdeling2018Avslått
Videreføring tiltak avrenning fra tette flaterAsker kommune, Kommunalteknisk Avdeling2018Avslått
Poster per side421 - 450 of 1375 items