Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Aktuealisering og videreføring av tiltakshåndbokUNI Research Miljø LFI2018Avslått
Øke kunnskapsgrunnlaget i definerte vannforekomsteVannområde Indre Oslofjord Vest2018Avslått
Sensorer for bedre overvåking av SandvikselvaVannområde Indre Oslofjord Vest2018Avslått
Oppfølging av handlingsplan for ål i SkiensvassdraVannområde Midtre Telemark2018Avslått
Kartlegging av ureining av plast i vassdrag Voss- Osterfjorden vassområde2018Avslått
Skuleprosjekt med vassmiljøVoss- Osterfjorden vassområde2018Avslått
VASSMILJØTILTAK I LANDBRUKET I HORDALANDVoss- Osterfjorden vassområde2018Avslått
Miljøforbedrende tiltak i sentrale tjernÅmot kommune2018Avslått
Helhetlig plan for miljøtiltak i FiggjovassdragetJæren vannområde, prosjektnr. 404 500 0002018Delvis innvilget
Registrering av påverknad frå avløpFylkesmannen i Sogn og Fjordane500 0002018Innvilget som omsøkt
Prosjektering og bygging av mindre avløpsanleggLevanger kommune100 0002018Delvis innvilget
Fiskevandring i Midtsandbekken - detaljprosjektMalvik kommune200 0002018Innvilget som omsøkt
Økosystemrestaurering av Skogsfjorden - Fase 2Naturvernforbundet i Mandal/Naturvernforbundet i Vest-Agder600 0002018Delvis innvilget
Forprosjekt åpning av SjølingstadvassdragetNaturvernforbundet i Mandal/Naturvernforbundet i Vest-Agder62 5002018Innvilget som omsøkt
Restaureringstiltak i forbindelse med gamle dammerNINA460 0002018Innvilget som omsøkt
Endring av substrat-tidserieNorsk institutt for naturforskning30 0002018Innvilget som omsøkt
Biotopkartlegging OfotfjordenOfoten regionråd258 9982018Innvilget som omsøkt
Ja til bærekraftig stammeRingerikes Sportsfiskere200 0002018Delvis innvilget
Rehabilitering av elva Segeråga i Rødøy og MeløyRødøy kommune, teknisk etat210 0002018Delvis innvilget
Avrenning av næringsstoff frå veksthus:KartleggingRogaland landbruksselskap150 0002018Delvis innvilget
Leve og oppvekstområde for ørret i VeggliRollag kommune200 0002018Delvis innvilget
Utfisking av karpe i Heivannet, Siljan-Farris VOSiljan kommune50 0002018Innvilget som omsøkt
Hobølelva på langs - del 2Spydeberg kommune - Landbrukskontoret HSA210 0002018Delvis innvilget
Redusert landbruksureining på Vestlandet Sogn og Fjordane fylkeskommune600 0002018Innvilget som omsøkt
Bekjempelse av kjempespringfrø i Spydeberg & AskimSpydeberg kommune - Landbrukskontoret HSA150 0002018Delvis innvilget
Åpen søknad Stjørdalsvassdraget vannområdeStjørdal kommune (Stjørdalsvassdraget vannområde Meråker og Stjørdal kommuner)150 0002018Delvis innvilget
SjøsonekartSøndre Fosen vannområde300 0002018Delvis innvilget
Oppfølgingsplan for ErtevannetVannområde Glomma Sør100 0002018Innvilget som omsøkt
Tiltak for størretstammen i DikemarkvanneneVannområde Indre Oslofjord Vest500 0002018Innvilget som omsøkt
Prøvefiske i 4 innsjøer i Bærum kommuneVannområde Indre Oslofjord Vest100 0002018Innvilget som omsøkt
Poster per side421 - 450 of 1192 items