Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Habitattiltak i LysakerelvaOslo Kommune Bymiljøetaten2020Avslått
Habitattiltak i LjanselvaOslo Kommune Bymiljøetaten2020Avslått
Habitattiltak i Akerselva - Oppstrøms BrekkedammenOslo Kommune Bymiljøetaten2020Avslått
Habitattiltak i Akerselva på anadrom strekningOslo Kommune Bymiljøetaten2020Avslått
ElfiskeapparatOslo Kommune Bymiljøetaten2020Avslått
Utlegging av gytegrus i Grovla/NordelvaOsen Kommune2020Avslått
Formidling resultater vannmiljørestaurering OrklaORKLAND KOMMUNE50 0002021Innvilget som omsøkt
Vannmiljørestaurering av sjøørretvassdrag i OrklaORKLAND KOMMUNE400 0002021Innvilget som omsøkt
Restaurering av kroksjø ved Kjerstad i OrklaOrkland Kommune80 0002020Innvilget som omsøkt
Helhetlig vannmiljørestaurering vassdrag OrklaOrkland Kommune250 0002020Innvilget som omsøkt
Kontoll av fangstrapporteringOrkla Fellesforvaltning2018Avslått
Gjennomgang og tilpassing av vedtekterOrkla Fellesforvaltning2016Avslått
Utarbeidelse av kultiveringplan for OrklaOrkla Fellesforvaltning2015Avslått
Forprosjekt testing separasjonsteknologi i innsjøOppegård kommune2018Avslått
Sporing av forurensningskilder med miljø-DNAOppegård kommune2018Avslått
Biotopkartlegging OfotfjordenOfoten regionråd258 9982018Innvilget som omsøkt
Influensområdevurderinger kjemisk forurensingOfoten regionråd2018Avslått
Pilotstudie: Flytende vegetasjonsflåte i SMVFOfoten regionråd2018Avslått
Marin kartlegging; delprosjekt kjemisk statusOfoten regionråd200 0002016Delvis innvilget
Sjømerker i StorsjøenODALEN SJØMERKEFORENING2021Avslått
Kalking av gytebekker til SkårildenOdal Sportsfiskerklubb2018Avslått
Utvikling av kartverktøy for sjøørretNTNU Vitenskapsmuseet200 0002017Delvis innvilget
Vilkårsrevisjoner og vannforvaltning NORSKE LAKSEELVER830 0002021Delvis innvilget
Vassdragsregulering og vannforvaltningNorske Lakseelver800 0002020Delvis innvilget
Vassdragsregulering og vannforvaltningsarbeidNorske Lakseelver500 0002018Delvis innvilget
Metodikk og målstyringNorske Lakseelver700 0002017Delvis innvilget
Kompetanseøkning hos elveeierlagNorske Lakseelver2015Avslått
Utarbeidelse av veiledningsmateriell Norsk Van350 0002018Delvis innvilget
Våtmarksrestaurering i Storøykilen NR i BærumNorsk Ornitologisk Forening, Asker Og Bærum Lokallag584 8422020Delvis innvilget
Landbruket og vannforskriftenNorsk Landbruksrådgivning Nord Norge2020Avslått
Poster per side421 - 450 of 985 items