Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Revisjon av konsesjonsvilkår - forberedelseRøyrvik kommune2014Avslått
Redd Litjfjellsjøen i Nordgruvefeltet, RørosRøros kommune2018Avslått
Redd LitjfjellsjøenRøros kommune200 0002014Innvilget som omsøkt
Rehabilitering av elva Segeråga i Rødøy og MeløyRødøy kommune, teknisk etat210 0002018Delvis innvilget
Rehabilitering av elva Segeråga i Rødøy og Meløy Rødøy kommune, teknisk etat310 0002017Delvis innvilget
Rehabilitering av elva Segeråga i Rødøy kommuneRødøy kommune, teknisk etat2016Avslått
Rehabilitering av elva Segeråga i Rødøy og MeløyRØDØY KOMMUNE320 0002021Innvilget som omsøkt
Rehabilitering av elva Segeråga i Rødøy og MeløyRødøy Kommune280 0002020Innvilget som omsøkt
Habitatskartlegging og fiskeundersøking.RYGG OG GROV SAMEIGE220 0002022Innvilget som omsøkt
Bekjempelse av tilgroing (vannflora)Rossfjordvassdragets Grunneierlag2020Avslått
Fiskepassaje i VeisetelvaRomsdal vassområde2018Avslått
Kartlegging av forhold for anadrom fisk i AarøelvaRomsdal vassområde2018Avslått
Øke vannutskiftning i Gaustadvågen/SandblåstvågenRomsdal vassområde800 0002017Innvilget som omsøkt
Miljøtiltak i kroksjø i SurnaRomsdal vassområde500 0002017Innvilget som omsøkt
Utvikling i økologisk tilstand - riving av demningROMERIKSÅSENES FISKEADMINISTRASJON 2022Ikke behandlet
Restaurering kantvegetasjon SteinsortungsbekkenROMERIKSÅSENES FISKEADMINISTRASJON2021Avslått
Leve og oppvekstområde for ørret i VeggliRollag kommune200 0002018Delvis innvilget
Informasjonsmøter med grunneiere og huseiereRollag kommune2016Avslått
Avrenning av næringsstoff frå veksthus:KartleggingRogaland landbruksselskap150 0002018Delvis innvilget
Plan for Gjerstadvassdraget Søndeled - StifossRISØR KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Prosjekt PrestelvaRissa kommune, Nordre Fosen Vannområde130 0002017Innvilget som omsøkt
Nordre Fosen vannområdeRissa kommune2016Avslått
Overvåking av innsjøen Næra i Ringsaker kommuneRingsaker kommune140 0002017Innvilget som omsøkt
Restaurer sideløpet i RandsaelvaRINGERIKES SPORTSFISKERE 2022Ikke behandlet
Ja til bærekraftig stamme -Restaurere sideløpetRINGERIKES SPORTSFISKERE2021Avslått
Ja til bærekraftig stammeRingerikes Sportsfiskere200 0002018Delvis innvilget
Ja til bærekraftig stammeRingerikes Sportsfiskere600 0002017Delvis innvilget
Ja til bærekraftig stammeRingerikes Sportsfiskere400 0002016Delvis innvilget
Ja til bærekraftig stamme - storørret i RandselvaRingerikes Sportsfiskere380 0002015Delvis innvilget
Tiltaksplan for truede arter i RandselvaRINGERIKE KOMMUNE2021Avslått
Poster per side421 - 450 of 1192 items