Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Fellesprosj. vannmiljøtiltak sjøørretbekker AgderGrimstad Kommune500 0002020Delvis innvilget
Fellesprosj. vannmiljøtiltak sjøørretbekker AgderGRIMSTAD KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Fellesprosj. vannmiljøtiltak sjøørretbekker AgderGRIMSTAD KOMMUNE1 060 0002021Innvilget som omsøkt
Drift av Namsen vannområdeGrong kommune2015Avslått
Drift av sekretariat for Namsen vannområdeGrong kommune50 0002014Innvilget som omsøkt
Miljøforbedrende tiltak SvullryatjernetGrue kommune2018Avslått
Restaurering av LangvatnvassdragetGRUNNEIERSAMEIET STORVANN859 5002022Innvilget som omsøkt
Forebyggende miljøtiltakGrøtfjord bygdelag2016Avslått
Biotop forbedrende tiltak ved gytebekker i GausaGudbrandsdal Sportsfiskeforening243 2502017Innvilget som omsøkt
Tromsa tiltaksplanGudbrandsdal Sportsfiskeforening205 0002017Innvilget som omsøkt
Utarbeidelse av tiltaksplan for storørret i TromsaGudbrandsdal Sportsfiskeforening2016Avslått
Etablering av fiskepassasje for storørret forbi daGUDBRANDSDAL SPORTSFISKEFORENING1 276 4442022Innvilget som omsøkt
Riving av gammel kraftverksdam i Tromsa elv GUDBRANDSDAL SPORTSFISKEFORENING3 245 0002021Innvilget som omsøkt
Open access publisering av avhandling om grunnvannGunnhild Storbekkrønning Solli2021Avslått
Vannmiljø Øvre TovdalsvassdragetGustavsen Naturanalyser2020Avslått
Mikroplast i ferskvann Haldenvassdraget vannområde2018Avslått
Søknad om driftsmidler Haldenvassdraget vannområde200 0002018Delvis innvilget
Vannkvalitet og moderne skogbruk Haldenvassdraget vannområde165 0002018Delvis innvilget
Slimalgen Gonyostemum Semen i vannforvaltningen Haldenvassdraget vannområde2018Avslått
Miljørådgiving til LandbruketHaldenvassdraget vannområde2018Avslått
Istidskrepsen Ørjan Haldenvassdraget vannområde2018Avslått
HØB - Haldenvassdragets Økosystem BaseHaldenvassdraget vannområde2018Avslått
Avrenning fra landbruket, forskningsfelt på KjelleHaldenvassdraget vannområde100 0002018Innvilget som omsøkt
Reetablering av våtmark i BjørkelangenHaldenvassdraget vannområde2017Avslått
Bidrag til forskningsfelt redusert jordarbeiding Haldenvassdraget vannområde75 0002017Innvilget som omsøkt
Tilskudd til overvåking i HaldenvassdragetHaldenvassdraget vannområde2017Avslått
Etablere service på mini RA uavhengig av leverandøHaldenvassdraget vannområde2016Avslått
Undersøkelse av mulige forsuringseffekterHaldenvassdraget vannområde2016Avslått
Optimalisering av renseanlegg i spredt bebyggelseHaldenvassdraget vannområde2016Avslått
Flomdepende tiltak - kvistdammer ved myrutløpHaldenvassdraget vannområde2016Avslått
Poster per side211 - 240 of 1192 items