Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Miljøopprydding Fosnavåg HamnHerøy Kommune2017Avslått
Utbedre elveløp DragelvaHITRA KOMMUNE560 0002021Innvilget som omsøkt
Mudring (fjerning av masser) i HolmendammenHoffselvens venner2018Avslått
Forbedre kunnskapsgrunnlaget for storørretenHole kommune89 0002018Innvilget som omsøkt
Forbedre kunnskapsgrunnlaget for storørreten Hole kommune2018Avslått
Holmenbekken/HolmendammenHolmendammens Venner2020Avslått
Bekkeinntak og og overløpsledning 4/10Holmestrand kommune2016Avslått
Forbedring av vannkvalitet ved biomasseuttakHORTEN KOMMUNE2021Avslått
Hydroteknisk anlegg med forbedret fiskevandringHUSTADVIKA KOMMUNE2021Avslått
Tetthet av pelagiale fiskebestanderHøgskolen i Hedmark30 3212017Innvilget som omsøkt
Ekkoloddregistrering av fisk i innsjøerHøgskolen i Hedmark33 2702017Innvilget som omsøkt
Konnektivitet i regulerte vassdragHøgskolen i Innlandet200 0002018Delvis innvilget
Ekkoloddregistreringer av fisk i HaldensvassdragetHøgskolen i Innlandet2018Avslått
Neta og Nordre Bjørå, Stor-Elvdal kommuneHØGSKOLEN I INNLANDET76 4002021Innvilget som omsøkt
Miljøtiltak og genetikk salamander Høgskolen i Sørøst Norge2018Avslått
Hvor ble det av fjordfisken ?Høgskulen i Sogn og Fjordane2015Avslått
Restaurering av Bø- og Dalabekken i Hå kommuneHå Kommune120 0002020Innvilget som omsøkt
Habitatsforbedrende tiltak i Håelva, del 2Hå Kommune400 0002020Innvilget som omsøkt
Restaurering av VarhaugselveneHÅ KOMMUNE175 0002021Innvilget som omsøkt
Habitatsforbedrende tiltak i Håelva, del 3HÅ KOMMUNE780 0002021Innvilget som omsøkt
Fysiske tiltak i Dalabekken, nedre delHÅ KOMMUNE500 0002021Innvilget som omsøkt
Kultiveringstiltak Rollneselva RollaIBESTAD JEGER- OG FISKEFORENING197 0002021Innvilget som omsøkt
Restaurering av sjøørretelva Å-elvaIBESTAD JEGER- OG FISKEFORENING30 0002021Delvis innvilget
Strynevassdraget 2018INAQ AS2018Avslått
Tiltaksrettet kartlegging i OldenvassdragetIndre Fosen Kommune2020Avslått
Tiltaksrettet kartlegging i OldenvassdragetIndre Fosen Kommune2020Avslått
Restaurering av sentrumsnær sjøørretbekk i Åfjord.Indre Fosen Kommune112 0002020Innvilget som omsøkt
Tilførsel av gytegrus i vassdragIndre Fosen Kommune2020Avslått
Restaurering av Skauga -Trinn 2Indre Fosen Kommune345 7002020Innvilget som omsøkt
Bekjempelse kjempespringfrø vassdrag Indre ØstfoldIndre Østfold Kommune300 0002020Innvilget som omsøkt
Poster per side211 - 240 of 985 items