Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Helhetlig tiltaksplan for SokndalselvaEIGERSUND KOMMUNE200 0002021Innvilget som omsøkt
Tiltaksplan for Litlåna i HellelandsvassdragetEIGERSUND KOMMUNE200 0002021Innvilget som omsøkt
Habitattiltak i HellelandsvassdragetEigersund Og Helleland Elveeigarlag Sa70 0002020Innvilget som omsøkt
Vasspest i Fiskumvannet og nordre del av EikerenEikeren vannområde/ Øvre Eiker kommune60 0002014Innvilget som omsøkt
Rehabilitering av gytebekkerEikern Fiskevernforening50 0002017Innvilget som omsøkt
Optimaliserende tiltak for rekrutering av ørret..EIKERN FISKEVERNFORRENING2022Avslått
Habitattiltak NaustaEiliv Erdal1 400 0002020Innvilget som omsøkt
Habitattiltak/Restaurering NaustaEILIV ERDAL 2022Ikke behandlet
Habitattiltak/Restaurering NaustaEILIV ERDAL3 000 0002022Delvis innvilget
Habitattiltak NaustaEILIV ERDAL370 0002021Innvilget som omsøkt
Habitatkartlegging og tiltaksplan i sideelver EiraEIRA ELVEEIERLAG SA2022Avslått
Habitatsforbedrende tiltak for sjøørretenElvene Rundt Trondheimsfjorden2020Avslått
Kompetanseheving digitalmediaElvene Rundt Trondheimsfjorden2018Avslått
Samling for oppsynElvene Rundt Trondheimsfjorden2018Avslått
Registrering av laksefiskereElvene Rundt Trondheimsfjorden2018Avslått
Brosjyre "Sjøørretens behov"Elvene Rundt Trondheimsfjorden2018Avslått
Restaurering av sjøørretbekkerElvene Rundt Trondheimsfjorden2018Avslått
Kompetanseutvikling lokal forvaltningElvene Rundt Trondheimsfjorden2017Avslått
Restaurering og vedlikehold av gytebekkerElvene Rundt Trondheimsfjorden125 0002017Delvis innvilget
Kontroll av fangstrapporteringElvene Rundt Trondheimsfjorden2017Avslått
Kontroll av innrapporte av fangsterElvene Rundt Trondheimsfjorden2016Avslått
Kompetanseutvikling lokal forvaltningElvene Rundt Trondheimsfjorden2016Avslått
Kurs / restaurering av gytebekker for sjøørrettElvene Rundt Trondheimsfjorden2016Avslått
Restaurering og vedlikehold av gytebekker del 2Elvene Rundt Trondheimsfjorden2016Avslått
Restaurering og vedlikehold av gytebekker del 3Elvene Rundt Trondheimsfjorden2016Avslått
El-fiskeapperatElvene Rundt Trondheimsfjorden2015Avslått
Restaurering og vedlikehold av gytebekker del 2Elvene Rundt Trondheimsfjorden80 0002015Delvis innvilget
Kurs / restaurering av gytebekker for sjøørrettElvene Rundt Trondheimsfjorden108 0002015Delvis innvilget
Kommunikasjon Elvene Rundt Trondheimsfjorden2015Avslått
Kurs gjenutsettingElvene Rundt Trondheimsfjorden40 0002014Innvilget som omsøkt
Poster per side121 - 150 of 1192 items